Trzy dni spotkań, trzydzieści debat, polscy i zagraniczni eksperci – 20 kwietnia rozpoczęła się III edycja międzynarodowego Szczytu Klimatycznego ToGetAir. Tematem są odnawialne źródła energii w aktualnej sytuacji geopolitycznej. Wydarzenie odbywa się na Uniwersytecie Warszawskim.

Rekonfiguracja sytuacji w Europie po rosyjskim ataku na Ukrainę spowodowała konieczność zmiany myślenia o kierunku transformacji energetycznej kontynentu. Niemcy zapowiedziały przejście własnej energetyki w 100% na OZE do 2035 roku. Na ile realne jest przyspieszenie dywersyfikacji źródeł energii i skokowego zwiększenia udziału OZE? Odpowiedzi na te i inne pytania będą szukać uczestnicy Szczytu Klimatycznego ToGetAir 2022, który rozpoczął się 20 kwietnia i potrwa trzy dni. Ważnym tematem tegorocznego wydarzenia będzie również niezależność energetyczna Polski i Europy w perspektywie polityki klimatycznej.

 

Uniwersytet Warszawski podejmuje coraz liczniejsze inicjatywy na rzecz klimatu oraz ochrony środowiska naturalnego. Także poprzez swoją misję i strategię realizowaną w działalności badawczej, dydaktycznej i społecznej UW podjął szereg inicjatyw, programów oraz projektów, które pomagają realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Szkoły wyższe pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu społeczeństwa i otaczającego go świata. Naszym zadaniem jest wyedukowanie jak najliczniejszej grupy odbiorców, także przyszłych decydentów. Nie ma zapasowej Ziemi, mamy jedną szansę − jest o co walczyć − prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Trzy dni, trzy tematy

Szczyt Klimatyczny ToGetAir 2022 odbywa się od 20 do 22 kwietnia, aby objąć Międzynarodowy Dzień Ziemi – święto obchodzone 22 kwietnia. W tym roku formuła wydarzenia rozszerzona została na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska – kraje Trójmorza – Unia Europejska.

 

W Szczycie biorą udział eksperci uniwersyteccy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także ministerstw i samorządów wojewódzkich, reprezentanci spółek skarbu państwa, organizacji pozarządowych, koncernów międzynarodowych i mniejszych firm zaangażowanych w ochronę klimatu oraz mediów.

 

Każdy z trzech dni Szczytu będzie dotyczyć innego zagadnienia: „Neutralność klimatyczna”, „Eko-gospodarka XXI wieku” oraz „Partnerstwo dla klimatu”. Codziennie odbędzie się dziesięć debat, które zostaną poprzedzone panelem prowadzonym w języku angielskim, poświęconym globalnej i europejskiej tematyce.

 

W zielonym trybie

Szczyt rozpoczął się 20 kwietnia i odbywa się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66). Wydarzenie otworzyli: prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

– Uniwersytet Warszawski jest w zielonym trybie co oznacza, że włącza się w działania na rzecz ochrony środowiska. Prowadzimy badania, wdrażamy ich wyniki, kształcimy, promujemy. Tak chcemy działać – powiedziała prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju podczas otwarcia Szczytu Klimatycznego ToGetAir 2022.

 

Tematem jednej z debat były sposoby przeciwdziałania zmianie klimatu. Prelegenci podjęli próbę odpowiedzi na pytania o to, co dzisiaj jest najbardziej istotne w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i jej skutkom. Rozmawiali też o tym, jak włączyć do krajowych polityk, strategii i planów przeciwdziałanie zmianie klimatu, a także mówili o mechanizmach zwiększających zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie tych zmian.

 

Skutki współczesnych zmian klimatu przeanalizował prof. Mirosław Miętus, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, – Będziemy obserwować zmniejszenie częstości występowania pokrywy śnieżnej i występowania opadów śniegu w Polsce. Najprawdopodobniej do końca XXI wieku opady śniegu w południowej Polsce utrzymają się, ale w pozostałej części kraju będą rzadkością. Polska zima będzie przypominała zimę występującą współcześnie w zachodniej Europie – powiedział prof. Mirosław Miętus.

 

– Przyglądając się historii życia trzech pokoleń, obserwujemy drastyczną zmianę klimatu. Nigdy wcześniej w historii naturalnej Ziemi temperatura nie wzrastała tak szybko, w tak krótkim czasie. To stanowi zagrożenie. Na przełomie XIX i XX wieku na Ziemi żyło około miliarda ludzi, dziś żyje blisko 8 miliardów. W związku z tym skala zagrożenia, która wpływa na życie ludzi i przyrodę, jest bardzo duża – uważa prof. Miętus.

 

Prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, mówiła o tym, w jaki sposób skutki zmiany klimatu mogą wpłynąć na wody podziemne. – Około 80% wody, którą pijemy to woda podziemna. Musimy więc ją chronić. Najważniejszym elementem jest prognozowanie i symulacja wielkości zasilania wód podziemnych. Znaczący wpływ na zagrożenie dla wód podziemnych ma susza, to jeden z powodów dla którego naukowcy opracowują scenariusze, które pozwolą przeciwdziałać skutkom zmian klimatu – podkreśla prof. Krogulec.

 

Wydarzenie można obejrzeć online.

Na Uniwersytecie Warszawskim podjęliśmy działania i inicjatywy mające na celu wprowadzenie pogłębionej edukacji dotyczącej współczesnych zmian klimatu. Jako społeczność akademicka dążymy też do zminimalizowania naszego negatywnego wpływu na środowisko i przeciwdziałania negatywnym skutkom zachodzących zmian. Cele i zadania, które sobie wyznaczyliśmy, będą przez najbliższe lata stymulować działania w obszarach o kluczowym znaczeniu dla naszego kraju − prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

Szczegółowa tematyka debat znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia: https://togetair.eu/agenda

 

UW na rzecz klimatu i środowiska

W obliczu zmiany klimatu i wyzwań z nią związanych zespół rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego Uniwersytetu Warszawskiego przygotował dokument przedstawiający strategiczne „kamienie milowe”, które uczelnia chce osiągnąć w najbliższych latach. Agenda nawiązuje do przyjętych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/agenda-na-rzecz-klimatu-i-zrownowazonego-rozwoju/

 

Uniwersytet Warszawski jako pierwsza uczelnia w Polsce przyłączył się do wspieranej przez Organizację Narodów Zjednoczonych inicjatywy „Race to Zero”. Zaangażowane w kampanię podmioty deklarują podjęcie natychmiastowych działań w celu zmniejszenia o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

 

Na UW uruchomiono również program „Inteligentny Zielony Uniwersytet”, a uniwersyteccy naukowcy współtworzą portal popularyzujący wiedzę „Nauka o klimacie”.

 

Więcej informacji o uniwersyteckich działaniach proklimatycznych i prośrodowiskowych znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-dla-klimatu/