20 kwietnia odbędzie się uroczystość odnowienia doktoratu prof. Katarzyny Cieślak-Blinowskiej przez lata związanej z Wydziałem Fizyki UW.

14 września 2020 roku Rada Wydziału Fizyki UW podjęła uchwałę o odnowieniu doktoratu prof. Katarzyny Cieślak-Blinowskiej. Uchwała w tej sprawie została podjęta także przez Senat UW w październiku 2021 roku. Decyzja o odnowieniu doktoratu jest wyrazem uznania wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz ogólnouniwersyteckiej działalności prof. Cieślak-Blinowskiej.

 

Prof. Katarzyna Cieślak-Blinowska pracuje w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Z Uniwersytetem Warszawskim związana jest od lat 60. XX wieku. W 1969 roku uzyskała stopień doktora nauk fizycznych na podstawie pracy: „Bezwzględny pomiar polaryzacji elektronów rozpadu β w przejściach pierwszego rzędu wzbronienia”. Tytuł profesora otrzymała w 1994 roku.

 

Zapoczątkowała rozwój badań nad analizą i modelowaniem sygnałów biologicznych na Wydziale Fizyki UW. Jest współtwórczynią Pracowni Fizyki Medycznej, stworzyła Zakład Fizyki Biomedycznej. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się na analizie sygnałów multimodalnych, kognitywistyce oraz problemach metodologicznych w szacowaniu połączeń funkcjonalnych.

 

Prof. Cieślak-Blinowska ma liczne zasługi w kształceniu studentów i młodej kadry naukowej w zakresie zastosowań fizyki w biologii i medycynie. Wypromowała kilkudziesięciu magistrów i kilkunastu doktorów. Jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu fizyki, biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.

 

Uroczystość w Sali Senatu

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Cieślak-Blinowskiej odbędzie się 20 kwietnia o godz. 11.00 w Sali Senatu UW, w Pałacu Kazimierzowskim, przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie. Wydarzenie będzie transmitowaner na uniwersyteckim profilu na YouTubie.

 

Laudację promocyjną wygłosi prof. Piotr Durka z Wydziału Fizyki UW. Recenzentami dorobku naukowego prof. Cieślak-Blinowskiej byli: prof. dr hab. inż Roman Maniewski, czł. rzeczywisty PAN z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz prof. dr hab. Inż. Ewaryst Tkacz z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.