Chemik z UW uczestniczył w badaniach, które wykazały, że symbioza koralowców i glonów trwa już ponad 200 milionów lat. Wyniki opisuje „Science Advances”.

Koralowce są bezkręgowymi organizmami zamieszkującymi morza i oceany, tworzącymi bajkowe krajobrazy podwodne znane powszechnie jako rafy koralowe. Niezwykła różnorodność tych organizmów możliwa jest między innymi dlatego, że żyją one w symbiozie z glonami (tzw. zooksantellami), które rezydują w ich komórkach. Glony dostarczają im składników odżywczych wytwarzanych w wyniku fotosyntezy, natomiast koralowce zapewniają im bezpieczne warunki do życia.

 

Naukowcy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Szwajcarii na podstawie nowatorskiej analizy szkieletów koralowców pochodzących z triasu wykazali, że symbioza koralowców i glonów datowana jest na co najmniej 200 milionów lat. Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie “Science Advances”.

 

Głównymi autorami pracy są dr Katarzyna Frankowiak i prof. Jarosław Stolarski z Instytutu Paleobiologii PAN, którzy do współpracy zaprosili prof. Macieja Mazura z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz naukowców z Uniwersytetu Princeton, Uniwersytetu Federalnego Sao Paulo i Politechniki Federalnej w Lozannie.