Prof. Janusz Reykowski – wybitny badacz psychologii emocji i motywacji, a także psychologii wartości i polityki, uroczyście obchodził odnowienie doktoratu.

Spór o naturę ludzką, dynamika społecznych konfliktów, uwarunkowania demokracji, to tylko niektóre obszary badań, jakimi zajmował się jubilat przez ponad 64 lata pracy naukowej.

 

Recenzenci dorobku prof. Reykowskiego: prof. Daniel Bar-Tal z Uniwersytetu Telawiwskiego, prof. Krystyna Skarżyńska z Uniwersytetu SWPS oraz prof. Mirosław Kofta z Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie podkreślili, że formułowane przez prof. Reykowskiego koncepcje teoretyczne wielokrotnie wyprzedziły dorobek światowej psychologii. Na szczególną uwagę zasługują kwestie związane z uwarunkowaniami ludzkiej moralności. Uczony wprowadził do psychologii wiele ważnych nowych pojęć m.in.: poza-Ja, czy zachowania pseudoprospołeczne.

 

Podczas uroczystości odnowienia doktoratu laudację wygłosiła prof. Maria Jarymowicz z Wydziału Psychologii UW. – Przypuszczam, że prof. Reykowski jest niepokonanym rekordzistą w liczbie i jakości debat, w których w różnych punktach globu przez dziesiątki lat uczestniczył. Tak w latach 60., jak i w obecnie zaskakuje każde audytorium uważnym słuchaniem, dociekliwością, ogromną wiedzą, błyskotliwą ripostą, twórczymi ideałami – mówiła. W przemówieniu wspomniała także o wielkiej „naukowej rodzinie” prof. Reykowskiego, liczącej ponad 180 osób. Na koniec podzieliła się osobistą refleksją: – Kiedyś, gdy złożyłam wizytę na jednym z czołowych uniwersytetów w USA, pewna profesor wypytywała mnie jak to się stało, że przyjechałam właśnie ja. Chodziło jej o to, że jestem kobietą. W korytarzu gmachu psychologii przeczytałam na tablicy ogłoszeń o ile wyższe są na tych samych stanowiskach pensje białych mężczyzn od pensji białych kobiet, a te od pensji osób innych ras. Pomyślałam, że nie może być we mnie nawet śladu tego typu doświadczeń, gdy pracuję u boku Janusza Reykowskiego.

 

Uczony był uczestnikiem rozmów Okrągłego Stołu w 1989 roku reprezentującym stronę rządową. Wraz z profesorem Bronisławem Geremkiem prowadził podstolik polityczny, w którym wypracowano idee nowego systemu politycznego Polski. Działalność prof. Reykowskiego została zauważona i uhonorowana wieloma nagrodami. Wśród najbardziej prestiżowych są: Nevitt Sanford Award for International Society of Political Psychology (2000), Morton Deutsch Award for Social Justice (2008) oraz Jeanne Knutson Award In Recognition of Long-standing Service to ISPP (2013).