Superkomputer ICM zostanie udostępniony autorom 18 przedsięwzięć badawczych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Gdańskim, Wojskowej Akademii Technicznej, w instytutach Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowym Instytucie Badawczym, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i instytucie w Portsmouth.

Early Science to skierowany do badaczy program testowy pozwalający na wypróbowanie możliwości superkomputera Okeanos – najnowocześniejszego systemu wielkoskalowego przetwarzania danych (Cray XC40), zainstalowanego w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

 

Wyłonione w konkursie grupy naukowców uzyskały możliwość przygotowania obliczeń, przetestowania możliwości przetwarzania systemu (m.in. skalowalności aplikacji) oraz uruchomienia obliczeń prototypowych. Do testów zakwalifikowano 18 grantów badawczych. Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. granty z obszaru kosmologii, bioinformatyki, meteorologii oraz fizyki materiałów. Ograniczona liczba uczestników programu Early Science pozwala na lepsze sprawdzenie wydajności obliczeniowej całego systemu – możliwe jest uruchomienie obliczeń na partycjach o rozmiarze nawet kilkuset węzłów obliczeniowych.

 

Program realizowany jest we współpracy z zespołem ICM. Każdy projekt posiada opiekuna merytorycznego, który pomoże realizatorom projektu zapoznać się ze środowiskiem obliczeniowym i deweloperskim. Uczestnicy programu są również zaproszeni do udziału w szkoleniu dotyczącym prowadzenia i optymalizacji obliczeń na systemach klasy XC40, które firma Cray Inc. organizuje w siedzibie ICM w Warszawie.

 

Superkomputer Okeanos stanowi część infrastruktury Otwartego Centrum Danych i ich Analiz OCEAN – prowadzonego przez ICM UW najnowocześniejszego w Polsce ośrodka obliczeniowego zbudowanego z myślą o przetwarzaniu wielkich zbiorów danych (ang. big data). Jego celem jest umożliwienie prowadzenia zaawansowanych prac analitycznych, a także przetwarzanie i przechowywanie dużych zbiorów danych. Z oferty OCEAN-u będą mogły korzystać zarówno zespoły naukowe, jak i administracja państwa oraz przedsiębiorcy.

 

Więcej szczegółów na temat zakwalifikowanych grantów na stronie programu Early Science.