25 października na UW odbędzie się uroczystość wręczenia Stypendium im. L. Kołakowskiego. Otrzyma je dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego, przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, zostało ustanowione, aby wspierać młodych badaczy posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei oraz filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 roku.

 

Jest ono również uhonorowaniem dorobku prof. Leszka Kołakowskiego – jednego z najwybitniejszych umysłów drugiej połowy XX wieku, wykładowcy filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, współtwórcy Warszawskiej Szkoły Historii Idei.

 

Laureatem pierwszej edycji stypendium został dr Dmitri Levitin, historyk idei i filozofii pracujący w All Souls College na Uniwersytecie Oksfordzkim.

 

Uroczystość rozpocznie się o godz. 12. w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Podczas spotkania dr Levitin wygłosi wykład „How did Isaac Newton become a heretic?”.

 

Podczas uroczystości będzie dostępne tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu, do 20 października należy przesłać potwierdzenie obecności na adres zaproszenia@fnp.org.pl lub zadzwonić pod numer 22 845 95 00.

Więcej informacji o stypendium.