Dr hab. Maciej Lisicki z Wydziału Fizyki UW został laureatem stypendium Fulbright Senior Award, przyznawanego przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Naukowiec będzie badać transport płynów przez aktywne powierzchnie.

Dr hab. Maciej Lisicki specjalizuje się w badaniach z zakresu mechaniki płynów w mikroskali i biologicznej mechaniki płynów. W ramach stypendium zrealizuje on projekt „Active surfaces in complex and confined geometry”, który dotyczy modelowania transportu płynów przez aktywne powierzchnie.

 

– Projekt łączy różne dziedziny: biologię, mechanikę płynów i fizykę statystyczną. Celem projektu jest stworzenie modelu transportu płynów przez tzw. aktywne powierzchnie. Występują one powszechnie w przyrodzie – np. powierzchnie orzęsków, m.in. znanego nam ze szkoły pantofelka, pokryte są małymi rzęskami, które pompują płyn wzdłuż ich ciała. Taki sam mechanizm występuje u ludzi, np. w komórkach nabłonka oddechowego, który wyścieła tchawicę i oskrzela. Zadaniem rzęsek jest tam transport śluzu. Z punktu widzenia fizyki interesujące jest pytanie, w jaki sposób kształt takich urzęsionych powierzchni wpływa na efektywność transportu – tłumaczy dr hab. Maciej Lisicki.

 

Pobyt laureata stypendium na Wydziale Fizyki i Astronomii University of Pennsylvania został zaplanowany na okres od lutego do końca września 2024 roku. Dr hab. Maciej Lisicki będzie współpracować w ramach Centrum Materii Miękkiej i Ożywionej (Center for Soft and Living Matter, CSLM) z dr. Arnoldem Mathijssenem, którego grupa badawcza specjalizuje się w badaniach łączących fizykę i biologię. Głównym celem prac jego laboratorium jest badanie fizyki patogenów oraz projektowanie materiałów biomedycznych. Badania te łączą takie dziedziny jak mikrobiologia, mechanika płynów, fizyka statystyczna, mikroskopia i teoria informacji. Dr hab. Maciej Lisicki na UW sam kieruje grupą badaczy podejmujących podobną tematykę. Szczegółowe informacje o działalności grupy można znaleźć na jej stronie internetowej.

Fulbright Senior Award to program stypendialny, umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA. Stypendium w edycji 2022-2023 otrzymało łącznie szesnaścioro naukowców z Polski. Więcej informacji o stypendium Fulbright Senior Award znajduje się na stronie https://fulbright.edu.pl.