Od 1 kwietnia 2023 roku pracodawca będzie dokonywał za pracowników wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Jeśli wcześniej pracownik złożył pracodawcy deklarację rezygnacji z wpłat do PPK, straci ona moc 28 lutego 2023 roku. Deklarację o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 roku.

Pracodawca jest zobowiązany co 4 lata, od 1 kwietnia (pierwszy raz w 2023 roku) wznawiać dokonywanie wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) za każdą osobę zatrudnioną, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, chyba że osoba ta ponownie zrezygnuje z ich dokonywania, składając pracodawcy nową deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

 

Pierwszy ponowny autozapis do programu będzie miał miejsce w 2023 roku, kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd.

 

Jeśli wcześniej pracownik złożył pracodawcy deklarację rezygnacji z wpłat do PPK, straci ona moc 28 lutego 2023 roku (nawet jeśli zostanie złożona w lutym 2023 roku).

 

Najwcześniej pracownik może złożyć deklarację o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK 1 marca 2023 roku.

Do końca lutego 2023 roku pracownikom, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zostanie przekazana do podpisu „Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK” – przekazanie tej informacji uczestnikowi PPK jest obowiązkiem podmiotu zatrudniającego.

Autozapisowi do PPK nie będzie podlegała osoba, która:

  • przed 1 kwietnia 2023 roku skończyła 55 lat i nie złożyła pracodawcy wniosku o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK,
  • przed 1 kwietnia 2023 roku skończyła 70 lat (nawet jeśli złoży pracodawcy wniosek o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK),
  • od 1 marca 2023 roku ponownie złoży pracodawcy deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biura Spraw Pracowniczych: https://bsp.adm.uw.edu.pl/autozapis-do-ppk-komunikat/.