Trwa nabór wniosków o stypendia naukowe dla studentów i absolwentów zainteresowanych realizacją badań naukowych z zakresu archeologii Egiptu lub terenów ościennych. Oferowane przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW stypendia są finansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Wyjazd na takie stypendium stwarza możliwość rozwoju naukowego i uczestnictwa w pracach polskich misji archeologicznych w Egipcie. Ubiegać się o nie mogą studenci i absolwenci polskich uczelni – bez względu na swoje obywatelstwo.

 

Wysokość stypendium to 1600 złotych miesięcznie. Stacja w Kairze CAŚ UW zapewnia też bezpłatne zakwaterowanie i dostęp do czytelni, urządzeń biurowych, infrastruktury oraz Księgozbioru Podręcznego Stacji. Stypendyści mogą również liczyć na pomoc w ułatwieniu kontaktu z polskimi i zagranicznymi misjami archeologicznymi czy instytucjami naukowymi. Będą też mieli szansę uczestnictwa w spotkaniach i wykładach z udziałem naukowców z całego świata.

Kandydatów wyłoni Komisja Stypendialna. Szczegółowe informacje i kryteria przyznawania stypendium można znaleźć na stronie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września 2019 roku.