Na stronie portalu Times Higher Education ukazał się artykuł dr Anny Batorczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem poświęcony rozwiązaniom wspierającym idee zrównoważonego społeczeństwa.

Tekst badaczki z UW dotyczy kryzysu ekologicznego na świecie – wśród wyzwań XXI wieku są m.in. zmiany klimatu, utrata różnorodności biologicznej czy wpływ szkodliwych substancji. Dr Anna Batorczak twierdzi, że zmiana naszego społeczeństwa nie jest już opcją, a koniecznością. Remedium na obecną sytuację jest koncepcja zrównoważonego rozwoju. Wspiera ją m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych, która w 2015 roku przyjęła dokument zawierający siedemnaście celów sustainable development. Cele związane są m.in. z eliminacją ubóstwa, głodu, zmniejszeniem nierówności, przeciwdziałaniem zmianom klimatu czy ożywieniem globalnego partnerstwa. Autorka artykułu podkreśla, że to uczelnie powinny odgrywać kluczową rolę w kształceniu osób, które będą odpowiedzialne za tworzenie polityk, a tym samym będą miały wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko.

 

W nowym roku akademickim Uniwersytet Warszawski uruchamia program studiów Sustainable Development. Studenci będą mogli zdobyć wiedzę na temat wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i poznać dostępne rozwiązania. Więcej informacji o kierunku >>

 

Cały artykuł „The University of Warsaw is helping the transition towards a sustainable society” dostępny jest na stronie THE.