20 listopada o godzinie 12.00, w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego odbędzie się uroczyste wręczenie nagród dydaktycznych rektora UW. W tym roku wyróżnieni zostali: prof. Paweł Stępień z Wydziału „Artes Liberales”, dr hab. Agata Dziewulska z Centrum Europejskiego oraz dr hab. Andrzej Dragan z Wydziału Fizyki.

Nagroda dydaktyczna rektora Uniwersytetu Warszawskiego przyznawana jest indywidualnie nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia. Co roku rektor przyznaje ją w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

Wyróżnienie ma charakter nagrody finansowej. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela akademickiego może wystąpić dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej. Zgłoszenia są oceniane przez komisję, której przewodniczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. W skład komisji wchodzą także m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

 

W tym roku, w czwartej już edycji nagrody, zgłoszonych zostało 12 kandydatów z różnych wydziałów i jednostek UW. Nagrodą dydaktyczną wyróżnieni zostali: prof. Paweł Stępień z Wydziału „Artes Liberales” (nauki humanistyczne), dr hab. Agata Dziewulska z Centrum Europejskiego (nauki społeczne) oraz dr hab. Andrzej Dragan z Wydziału Fizyki (nauki ścisłe i przyrodnicze).

 

Wręczenie nagród dydaktycznych odbędzie się 20 listopada w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego, o godz. 12.00, w przerwie posiedzenia Senatu UW. Jak co roku, nagrody wręczane są z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureaci nagrody dydaktycznej

Prof. dr hab. Paweł Stępień, Wydział „Artes Liberales” (nauki humanistyczne): Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria dla studentów dwóch kierunków: artes liberales i kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska. W latach 2007-2016 prof. Stępień pełnił funkcję pełnomocnika rektora UW ds. jakości kształcenia. Od 2019 roku wchodzi w skład Zespołu Doradczego ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Jest kierownikiem eksperymentalnej, międzynarodowej specjalności Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli, prowadzonej na kierunku artes liberales. W pierwszym trymestrze roku akademickiego 2018/2019 oraz 2019/2020 wykładał jako profesor wizytujący na Uniwersytecie w Cambridge.

 

Dr hab. Agata Dziewulska, Centrum Europejskie (nauki społeczne): Jest zaangażowana w rozwijanie programów studiów i nowoczesnych form kształcenia. Ostatnim jej przedsięwzięciem są gry strategiczne. Jest autorką gry „Peace by Piece” związanej z kierunkami studiów realizowanymi w Centrum Europejskim. Przygotowany przez nią symulator stabilizacji państw pokonfliktowych (dofinansowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki) stanowi innowacyjne narzędzie naukowo-dydaktyczne. Dr hab. Dziewulska przygotowuje zajęcia z użyciem symulatora i planuje rozwój tego projektu.

 

Dr hab. Andrzej Dragan, Wydział Fizyki (nauki ścisłe i przyrodnicze): Specjalizuje się w relatywistycznej informacji kwantowej. Na Uniwersytecie w Nottingham prowadził badania związane z tą tematyką. Kontynuuje je na Uniwersytecie Warszawskim, aktywnie włączając w nie studentów. Efektem prowadzonych badań są liczne publikacje, których współautorami są studenci. Prowadzi na Wydziale Fizyki autorskie wykłady z zakresu szczególnej teorii względności oraz mechaniki kwantowej. Dr hab. Andrzej Dragan kieruje studiami indywidualnymi adresowanymi do wybitnie zdolnych studentów oraz koordynuje prace nad stworzeniem nowej koncepcji tych studiów. Jest także znanym popularyzatorem nauki.