Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało stypendia dla wybitnych młodych naukowców za 2021 rok. Wśród laureatów wyróżniono siedemnaścioro badaczy z UW. 21 stycznia odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów.

– To właśnie młodzi naukowcy, osiągający znaczące sukcesy, współtworzą dzisiaj Uniwersytet Warszawski, który jest otwarty, tolerancyjny i gdzie prowadzone są badania na międzynarodowym poziomie. Jesteśmy dumni, że to między innymi dzięki Państwu uczelnia rozwija się we właściwym kierunku – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Stypendia przyznawane są badaczom, którzy posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania. Tegoroczni stypendyści z UW reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe: archeologię, filozofię, historię, informatykę, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o sztuce, nauki prawne, nauki socjologiczne oraz psychologię.

 

– Jesteśmy zadowoleni, że wśród reprezentantów wszystkich dyscyplin naukowych prowadzonych na  Uniwersytecie Warszawskim są znakomici naukowcy młodego pokolenia, którzy legitymują się ponadprzeciętnymi osiągnięciami i ponadprzeciętną aktywnością naukową. Chcieliśmy dać temu wyraz, zapraszając Państwa na tę uroczystość – powiedział prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań.

Laureaci stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

Badacze ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego:

 

 • dr Bartłomiej Błesznowski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
 • dr Paulina Górska, Wydział Psychologii;
 • dr Krzysztof Aleksander Jachymski, Wydział Fizyki;
 • dr Joachim Jelisiejew, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • dr Marcin Marek Kołakowski, Wydział Neofilologii;
 • dr Marcin Krzysztof Kotyl, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego;
 • dr hab. Maciej Lisicki, Wydział Fizyki;
 • dr Wiktor Marzec, Instytut Studiów Społecznych imienia Profesora Roberta Zajonca;
 • dr Zuzanna Sarnecka, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce;
 • dr Maciej Sendłak, Wydział Filozofii;
 • dr Oskar Skibski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • dr hab. Maciej Sokołowski, Wydział Prawa i Administracji;
 • dr Kamil Łukasz Strzelak, Wydział Chemii.

 

Doktoranci:

 

 • Julia Chyla, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej;
 • Wojciech Engelking, Wydział Prawa i Administracji;
 • Michał Lipka, Centrum Nowych Technologii;
 • Piotr Szustakiewicz, Wydział Chemii.

Stypendia przyznawane są na 36 miesięcy, ich wysokość wynosi 5390 zł miesięcznie.