Minister Edukacji i Nauki ogłosił pod koniec marca laureatów stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2022/2023. Wśród 414 nagrodzonych studentów jest 42 przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia sportowe. W tym roku zgłoszono 1150 wniosków. Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 414 stypendiów, w tym: 348 za osiągnięcia naukowe, 28 za osiągnięcia sportowe, 31 za osiągnięcia artystyczne oraz 7 za osiągnięcia mieszane (naukowo-artystyczne lub -sportowe).

42 wyróżnionych studentów studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. Laureaci stypendium z UW kształcą się na kierunkach: prawo (11), chemia (5), fizyka/physics (4), informatyka (2), psychologia (2), administracja (1), astronomia (1), biotechnologia (1), chemia medyczna (1), chemia stosowana (1), ekonomia (1), filologia polska (1), filologia rosyjska (1), filologia włoska (1), filozofia (1), gospodarka przestrzenna (1), historia (1), kryminologia (1), kulturoznawstwo – wiedza o kulturze (1), logistyka i administrowanie w mediach (1), matematyka (1), socjologia (1), socjologia cyfrowa, studia miejskie (1).

Zgłoszone wnioski były oceniane przez Zespół doradczy złożony z 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

 

Wysokość stypendium Ministra Edukacji i Nauki w roku akademickim 2022/2023 wynosi 17 tys. zł.