Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą już zamawiać elektroniczne wersje swoich legitymacji nie tylko za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS, ale również przez system USOSweb. Od 6 października działa specjalny moduł mLegitymacja.

Pod koniec grudnia 2019 roku między Uniwersytetem Warszawskim a Ministerstwem Cyfryzacji zostało podpisane porozumienie dotyczące wydawania mLegitymacji studenckich. To mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. Od lutego 2020 roku, po zintegrowaniu tego systemu z Mobilnym USOS i połączeniu jego środowiska produkcyjnego z systemem uniwersyteckim, możliwe jest instalowanie mLegitymacji studenckiej na urządzeniu mobilnym.

 

6 października wprowadzono możliwość zamawiania, przedłużania ważności i unieważniania tych dokumentów także za pośrednictwem USOSweb. Wystarczy zalogować się w systemie i wejść w zakładkę DLA STUDENTÓW > Moje studia > mLegitymacja.

mLegitymację może zamówić student, który spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria:
  • ma aktywny status studenta;
  • ma numer PESEL;
  • ma numer albumu;
  • ma zdjęcie w systemie USOS;
  • ma Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową);
  • ta (plastikowa) ELS została przedłużona w USOS;
  • dane osobowe studenta nie zmieniły się od czasu wydania ELS.

 

Warto podkreślić, że to student decyduje, czy i kiedy zainstaluje mLegitymację, wszystkie kroki wykonuje samodzielnie bez ingerencji uczelnianej administracji.

 

Zgłoszenia są sukcesywnie przekazywane do systemu mObywatel za pośrednictwem USOS. Po ich zrealizowaniu w aplikacji Mobilny USOS lub USOSweb pojawi się powiadomienie o możliwości pobrania mLegitymacji dzięki otrzymanemu kodowi QR i aktywacyjnemu. Jedna mLegitymacja może być zainstalowana wyłącznie na jednym telefonie.

 

Mobilna legitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej ELS. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu. mLegitymacja pełni funkcję uzupełniającą. Pozwala np. potwierdzić status studenta w sytuacji, gdy dana osoba nie ma przy sobie ELS.

 

Mobilna wersja legitymacji studenckiej jest dostępna zarówno dla użytkowników urządzeń z systemem Android, jak i iOS.

 

Do tej pory (9 października 2020) mLegitymację zamówiło ponad 5000 studentów UW.

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu. W związku z tym, że ograniczenie funkcjonowania uczelni trwało do 30 września 2020, wspomniany okres 60 dni upływa 29 listopada. Więcej informacji na temat ważności legitymacji studenckich znajduje się na stronie MNiSW >>