Są takie daty, które w kalendarzu podkreślamy czerwonym flamastrem. Co rok 2014 przyniósł studentom UW? Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia.

 

Raport na temat pracy absolwentów UW, udana rekrutacja na studia, złoto w rankingu szkół wyższych „Perspektyw” i „Dziennika Gazety Prawnej”, srebro w programowaniu w międzynarodowym konkursie ICM ACPC, rezygnacja władz Uniwersytetu z pobierania opłat za studia na drugim kierunku (do czego uczelnia była zobowiązana na podstawie ustawy). Tak wyglądał rok 2014 na UW.

 

LUTY

17 lutego – jako pierwszy w Polsce Uniwersytet Warszawski prześledził losy swoich absolwentów z wykorzystaniem danych z ZUS-u i w tak dużej skali. Badanie „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych przeprowadziła Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW. Z raportu wynika, że w latach 2009-2011 aż 94 proc. osób z tytułem magistra zdobytym na UW miało doświadczenie w pracy. 86 proc. pracowało na etacie. >>

 

27 lutego – Uniwersytet Warszawski znalazł się na liście najlepszych uczelni dla 7 przedmiotów w IV rankingu Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS): filologii angielskiej, lingwistyki, języków nowożytnych, filozofii, fizyki (miejsce 101-150), a także geografii i matematyki (miejsce 151-200). UW wypadł najlepiej spośród wszystkich polskich uczelni. QS jest jednym z trzech najważniejszych rankingów na świecie, obok Times Higher Education World University Ranking (THE) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU, zw. rankingiem szanghajskim). >>

 

KWIECIEŃ

26 kwietnia – odbył się Dzień Otwarty UW. Można było dowiedzieć się o zasadach rekrutacji, o tym czego można nauczyć się na konkretnym kierunku, jakie są wymagania, które kandydat musi spełnić, aby stać się studentem danego wydziału, a także poznać studentów oraz wykładowców. >>

 

MAJ

9 i 10 maja – kampus przy Krakowskim Przedmieściu zamienił się w studenckie miasteczko. Na juwenalia Samorząd Studentów UW zaprosił kilka gwiazd estrady. Wystąpili grupa Kult, Dawid Podsiadło, Łąki Łan, Poparzeni Kawą Trzy, Strachy Na Lachy i Maleo Reggae Rockers.

 

21 maja – poznaliśmy wyniki rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” oraz „Dziennika Gazety Prawnej”. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Uniwersytet Warszawski, zdobywając 100 punktów i wyprzedzając o półtora punktu Uniwersytet Jagielloński. W klasyfikacjach oceniających nauczanie na 39 kierunkach studiów (humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz medycznych i o zdrowiu) UW został liderem na 10 kierunkach: kulturoznawstwie i wiedzy o regionach, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, politologii, psychologii, socjologii, administracji, kierunkach przyrodniczych, matematyce, chemii, fizyce i astronomii. 9 kierunków prowadzonych na UW zajęło drugie miejsce w swych kategoriach. >>

 

CZERWIEC

9 czerwca – rozpoczęła się rekrutacja na studia. Uniwersytet przyjął, podobnie jak w ubiegłym roku, ponad 18 tys. osób, w tym na studiach stacjonarnych maksymalną liczbę studentów z ostatnich czterech lat (prawie 14 tys. osób), wypełniając 98% limitu miejsc na studiach pierwszego stopnia. Od zeszłego roku wzrosła też ogólna liczba zapisów (ponad 56 tys.) oraz  nieznacznie liczba kandydatów (ponad 32 tys.). Przybyło też chętnych z zagranicy, których w tym roku było o ok. 30% więcej. >>

 

12 czerwca – po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego władze UW zdecydowały o rezygnacji z pobierania opłat za drugi kierunek studiów (wprowadzonych ustawowo) oraz za przekroczenie limitu punktów ECTS. UW był pierwszą uczelnią w kraju, która zdecydowała się na taki krok. >>

 

25 czerwca – uniwersytecka drużyna zdobyła srebrny medal podczas finałów XXXVIII Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym w Rosji. W zawodach startowało 32 043 studentów z 2 286 uczelni z 94 krajów. UW reprezentowali studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki: Jarosław Błasiok, Tomasz Kociumaka i Jakub Oćwieja. Od 1994 r. drużyny z UW dostają się do światowych finałów tego prestiżowego konkursu i zajmują w nim czołowe pozycje. >>

 

26 czerwca – dowiedzieliśmy się, że aż 25 laureatów konkursu Diamentowy grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego studiuje na UW. Stypendyści już na studiach są gotowi samodzielnie prowadzić badania oraz rozpocząć prace nad doktoratem. Zwycięzcy z naszej uczelni otrzymali w sumie ponad 4,6 mln zł. >>

 

LIPIEC

28 lipca – wybitne przedsięwzięcia naukowe otrzymały dofinansowanie z konkursu „Generacja Przyszłości” zorganizowanego przez resort nauki. Jakub Klencki z Kolegium MISMaP oraz Michał Pacholski i Wojciech Rządkowski z Wydziału Fizyki UW to zespół studentów, którzy pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Dominika opracowali projekt zatytułowany „Wzmocnienie potencjału studenckiej pracowni fizycznej wspierającej udział w międzynarodowych konkursach fizycznych”. >>

 

SIERPIEŃ

25 sierpnia – w podsumowaniu Komisji Europejskiej dotyczącej programu wymiany Erasmus 2012/2013 Polska zajęła VII miejsce pod względem przyjętych stypendystów (wśród 33 krajów). Pod względem liczby studentów wyjeżdżających za granicę Polska znalazła się na V miejscu. UW zajął VIII pozycję na liście 100 uczelni europejskich, które wysłały za granicę najwięcej studentów. >>

 

WRZESIEŃ

11 września – rozpoczęła działanie katedra im. Tadeusza Mazowieckiego. To miejsce debaty nad aktualnymi problemami społecznymi i humanistycznymi. Jednostka promuje wartości, które były szczególnie bliskie jej honorowemu patronowi. >>

 

19-24 września – pierwszy raz w Polsce, w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się konkurs EUCYS. European Union Contest for Young Scientists jest organizowany przez Komisję Europejską od 25 lat. Uczestniczą w nim wyróżniający się w klasie, szkole, swoim kraju i na arenie międzynarodowej, młodzi naukowcy. Polskę reprezentowało troje uczniów. W ubiegłych latach na podium EUCYS-a stawali późniejsi studenci UW, np. Magdalena Bojarska i Justyna Słowiak. >>

 

PAŹDZIERNIK

1 października – rektor zainaugurował 199 rok akademicki na UW. Studiuje tu na kierunkach licencjackich i magisterskich 46 tys. studentów, w tym 1,5 tys. cudzoziemców. Ok. 7 tys. obcokrajowców przyjeżdża na UW na wymianę. Konieczność wszechstronnego kształcenia w opozycji do bezrefleksyjnego praktycyzmu, potrzeba większej odwagi w doborze tematów badawczych, konieczność integracji nauk to trzy wątki, którym rektor prof. Marcin Pałys poświęcił w swym przemówieniu najwięcej uwagi. >>

 

10 października – studenci UW odebrali najważniejszą nagrodę w sportowym świecie akademickim. Sportowcy z KU AZS UW jeszcze nigdy nie zgromadzili tak dużo punktów w  klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski, jak w ubiegłym roku akademickim – 2 233,5 pkt. Tym samym zajęli I miejsce w klasyfikacji generalnej AMP (wśród 170 uczelni).

 

24–26 października – na Pepperdine University w Kalifornii drużyna studentów z Wydziału Prawa i Administracji zwyciężyła w Foreign Direct Investment International Arbitration Moot, międzynarodowym konkursie typu moot court. To pierwsza wygrana drużyny z kraju nieanglojęzycznego w historii konkursu, który polega na tym, że studenci wcielają się w role zespołu pełnomocników reprezentujących w fikcyjnym sporze inwestycyjnym powoda – inwestora oraz państwo pozwane przed międzynarodowy trybunał arbitrażowy. >>

 

LISTOPAD

26 listopada – Parlament Studentów UW wyłonił nowy zarząd Samorządu Studentów. Przewodniczącą ZSS została Maja Matuszewska. Jej kadencja potrwa 2 lata. Posłowie parlamentu zaakceptowali zaproponowany przez nią zarząd.

 

28 listopada – ukazał się raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2014″ Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Wynika z niego, że w 2014 r. na polskich uczelniach studiowało 36 tys. obcokrajowców na studiach licencjackich bądź magisterskich. Najwięcej z nich – prawie 1,7 tys. – wybrało Uniwersytet Warszawski. Nasza uczelnia od lat cieszy się największą popularnością wśród zagranicznych kandydatów. Pokazujemy kandydatom na studia, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, że wybierając UW, mogą uczyć się od najlepszych. Dlatego od października do grudnia na stronie www.uw.edu.pl publikowaliśmy filmiki o laureatach grantów ERC. >>