To był dobry rok, również pod względem inwestycyjnym. Nie tylko otwarto nowe budynki, ale udało się uzyskać dofinansowanie na rewitalizację gmachu, który na remont czeka od kilku lat.

 

LUTY

Na górze Pop Iwan w zachodniej Ukrainie odnawiane jest dawne obserwatorium astronomiczne UW. W połowie lutego w miejscowości Worochta spotkali się przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Przykarpackiego oraz oddziału Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie stanisławowskim, aby porozmawiać o kolejnych etapach odbudowy stacji. Zadecydowano, że oprócz wysokogórskiej bazy młodzieżowej powstanie tam również stacja ratownictwa górskiego, połączona z polsko-ukraińskim ośrodkiem szkoleniowym.

 

MARZEC

W marcu z Gmachem Audytoryjnym pożegnali się studenci i pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy od lat korzystali z budynku UW. Dawną siedzibę medyków czeka teraz rewitalizacja. Od kilku lat gotowy jest projekt architektoniczny oraz uzyskane pozwolenie na budowę. Dzięki ministerialnemu dofinansowaniu, które przyznawane będzie do 2017 roku, można było wreszcie rozpocząć prace. We wrześniu uczelnia podpisała umowę na przeprowadzenie pierwszego etapu robót budowlanych, czyli wzmocnienie fundamentów. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na wybór generalnego wykonawcy remontu gmachu.

 

CZERWIEC

Dokładnie 10 czerwca w Chęcinach, na terenie znajdującym się u stóp Góry Rzepki, pojawili się pierwsi budowlańcy. Nim zaczęto stawiać fundamenty Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, trzeba było przygotować podłoże, a przede wszystkim uregulować status działek, na których powstaje inwestycja. Praca potoczyła się sprawnie, bo cztery miesiące później, podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego (14 października), można było podziwiać jej efekty. >>

 

LIPIEC

7 lipca podpisano umowę na wykonanie rewitalizacji budynku dawnych Łaźni Teodozji Majewskiej. Rozpoczęcie remontu było możliwe dzięki wsparciu z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego przewidzianego z inicjatywy JESSICA. Projekt polega na udzieleniu preferencyjnego kredytu w wysokości 75% kosztów inwestycji. Pożyczkę trzeba będzie spłacić do końca czerwca 2033 roku.

 

18 lipca Uniwersytet podpisał kolejną inwestycyjną umowę. Tym razem na wykonanie drugiej części nowej siedziby Wydziału Fizyki (pierwsza była w tym czasie wyposażana i czekała na wielkie otwarcie). Prace rozpoczęły się już w następnym miesiącu. Do końca 2015 roku powstanie zabudowa od ul. Kołosa, o powierzchni ponad 13 tys. m2.

 

SIERPIEŃ

Podczas wakacji prowadzono prace remontowe na kampusie głównym. Kończono rewitalizację Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich, odświeżono elewację, położono nowy dach, wymieniono okna i odrestaurowano tarasy. W czasie wakacji piękniała ściana od wewnętrznej strony kampusu, a po rozpoczęciu roku akademickiego rozpoczęto rewitalizację elewacji od Krakowskiego Przedmieścia. W czerwcu decyzją wojewody mazowieckiego Uniwersytet stał się właścicielem tej nieruchomości. Starania o uregulowanie statusu prawnego pałacu trwały od lat. W sierpniu uzyskano też wpis do księgi wieczystej hotelu „Hera” znajdującego się przy ul. Belwederskiej. >>

 

W Pałacu Kazimierzowskim, po remoncie Sali Złotej i Sali Senatu, które w zeszłe wakacje odzyskały dawny blask, przyszedł czas na, znajdującą się na parterze, salę im. Józefa Brudzińskiego.>>

 

WRZESIEŃ

We wrześniu otwarto nową katedrę, ale tym razem było to jedynie wirtualne otwarcie, bo nowa jednostka nie potrzebowała dodatkowych pomieszczeń. Działalność Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego zainaugurowano 11 września, w przeddzień 25. rocznicy powołania pierwszego premiera III RP. >>

 

LISTOPAD

Niemal pod koniec roku na Ochocie odbyła się wielka uroczystość łącząca trzy okazje w jedną. Uniwersytet obchodził też swoje 198 urodziny i w tym samym dniu 19 listopada  otwierały się dwa nowe budynki: Centrum Nowych Technologii oraz nowa siedziba Wydziału Fizyki (pierwsza część gmachu). Budynki powstawały niemal w tym samym czasie. Ich budowa rozpoczęła się w czerwcu 2010 roku. Zaprojektowały je jednak inne pracownie architektoniczne. Fizyka to budynek, który z każdej strony wygląda nieco inaczej. Gmach jest podzielony na mniejsze bryły, które łączą szklane przejścia. CeNT  jest dość prosty w formie z jednolitą kolorystyką, tworzą go dwie faliste bryły połączone długim i szerokim przejściem na poziomie parteru. >>

 

GRUDZIEŃ

Trwały jeszcze prace budowlane nad drugą częścią Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, nadwieszoną nad gmachem Wydziału Chemii. Roboty powinny zakończyć się za ok. cztery miesiące.