Uniwersytet Warszawski jest członkiem Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności – EIT Food, której celem jest podnoszenie innowacyjności sektora rolno-spożywczego. Wspólnotę tworzy 50 partnerów z 13 państw. Od 6 do 8 września na UW odbywają się spotkania partnerów konsorcjum.

 

EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji UE, której zadaniem jest stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

 

EIT Food tworzą uczelnie, jednostki naukowe i przedsiębiorstwa m.in.: Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Techniczny w Monachium, firmy Robert Bosch, Nestlé, PepsiCo, Siemens, czy też Sodexo.

 

W Warszawie powstał jeden z pięciu regionalnych oddziałów EIT Food tzw. Centrum kolokacji (Co-Location Centre – CLC). Obejmuje ono region Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje nordyckie.

 

6 września na UW przedstawiciele 8 jednostek UW spotkali się z niektórymi członkami EIT Food i omówili bieżącą i przyszłą współpracę dotyczącą przyszłych projektów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele uczelni Queen’s University Belfast i University of Helsinki, jednostek badawczych German Institute of Food Technologies, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz firm PepsiCo, Puratos, John Deere, Maspex i Raben.

 

 

Więcej informacji o EIT Food dostępnych jest na stronie www.eitfood.eu 

 

Walne zgromadzenie członków EIT Food

 

7 września na UW odbyło się walne zgromadzenie wszystkich partnerów EIT Food. Wzięli w nim udział rektorzy wiodących europejskich uczelni, dyrektorzy zachodnich instytutów badawczych, prezesi największych firm branży spożywczej i dostawców produktów i usług dla tej branży.

 

 

8 września na Wydziale Zarządzania UW odbędzie spotkanie przeznaczone dla podmiotów spoza konsorcjum EIT Food dotyczące programu EIT Food Regional Innovation Scheme (RIS). Wezmą w nim udział reprezentanci uczelni i instytutów badawczych z Europy Środkowo-Wschodniej, Włoch, Hiszpanii i Portugalii.