2 lipca, podczas posiedzenia online, Senat UW jednomyślnie przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2020 roku”. Zawiera ono najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu, związane m.in. z działalnością naukową i dydaktyczną, współpracą międzynarodową i wymianą akademicką, relacjami z otoczeniem społeczno-gospodarczym, finansami oraz inwestycjami. W sprawozdaniu uwzględnione zostały także informacje dotyczące funkcjonowania uczelni w nadzwyczajnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19.

Sprawozdanie uwzględnia perspektywę dwóch kadencji rektorskich: prof. Marcina Pałysa, zarządzającego uczelnią w latach 2012–2020, oraz prof. Alojzego Z. Nowaka, który 1 września 2020 roku objął funkcję rektora UW w kadencji 2020–2024.

 

– Uniwersytet ma za sobą czas próby. Okazało się, że potrafiliśmy przez nią przejść mimo wielu trudności, ponieważ nasza społeczność pokazała zaangażowanie, włożyła wielki wysiłek i pracę, aby uczelnia funkcjonowała jak najlepiej. Za to chcemy wszystkim podziękować! – podkreślili obaj rektorzy we wstępie dokumentu.

 

Najważniejsze statystyki

W 2020 roku na Uniwersytecie Warszawskim uczyło się 40 247 studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich oraz 2 435 doktorantów, w tym 3 810 osób z zagranicy. Dyplom uzyskało 8 933 absolwentów. Uniwersytet jest miejscem pracy dla 7 678 osób. W rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie wzięło udział 32 900 kandydatów, w tym 2 440 obcokrajowców. Naukowcy z UW uczestniczyli w 96 projektach finansowanych z Horyzontu 2020 (w tym 6 kontynuowanych i 3 nowych grantach European Research Council oraz 26 Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii), a także 1 339 projektach finansowanych ze źródeł krajowych. Przychody UW w 2020 roku wyniosły 1,7 mld zł.

 

Szczególny rok

W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat funkcjonowania uczelni od 10 marca 2020 roku w trybie pracy zdalnej, w związku z rozwojem pandemii COVID-19. Dotyczą one m.in. kształcenia i pracy online, zdalnych posiedzeń organów kolegialnych, możliwości korzystania z testów wykrywających koronawirusa, pomocy psychologicznej, wsparcia przy zdalnym uczeniu się i nauczaniu. Jeden z podrozdziałów dokumentu dotyczy projektów badawczych podejmowanych przez naukowców z UW w odpowiedzi na wyzwania światowego kryzysu pandemicznego.

 

W dokumencie można przeczytać także m.in. o sukcesach naukowych pracowników UW, programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, działaniach Uniwersytetu w Sojuszu 4EU+, inwestycjach programu wieloletniego czy inicjatywach podejmowanych przez UW na rzecz wsparcia i rozwoju członków społeczności akademickiej.

Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2020 roku

 

 

Pobierz dokument pdf >>

Dodatek do sprawozdania stanowią załączniki, prezentujące dane liczbowe dotyczące uczelni, przygotowane także w angielskiej wersji językowej (pobierz pdf). Na język angielski zostało też przetłumaczone streszczenie sprawozdania oraz podsumowanie najważniejszych danych o uczelni.

 

Sprawozdania roczne rektora UW z działalności uczelni publikowane są na stronie www.uw.edu.pl/sprawozdania-roczne-rektora-uw.