29 czerwca, podczas ostatniego przed wakacjami posiedzenia, Senat UW przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2022 roku”. Dokument zawiera informacje na temat poszczególnych grup społeczności akademickiej UW, działalności naukowej i dydaktycznej, rekrutacji na studia, współpracy międzynarodowej i wymiany akademickiej, relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, inwestycji realizowanych na uczelni, a także stanu finansów. Przedstawione jest również kalendarium najważniejszych wydarzeń minionego roku.

Jednym z najistotniejszych wydarzeń, które wpłynęły na funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego w 2022 roku, była pełnoskalowa inwazja Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.

 

Wielki wysiłek całej społeczności naszej Alma Mater pokazuje, że razem jesteśmy w stanie stawić czoła przeciwnościom i skutecznie nieść pomoc potrzebującym. Od początku wojny cały Uniwersytet Warszawski włączył się aktywnie w przedsięwzięcia na rzecz osób z Ukrainy. W lutym 2022 roku na szczeblu centralnym został powołany Sztab Kryzysowy, który inicjował działania, a także analizował potrzeby w tym zakresie. Z jednej strony wprowadziliśmy bezpłatne kursy języka polskiego, pracowaliśmy nad organizacją pomocy materialnej, medycznej, psychologicznej, socjalnej i prawnej, a z drugiej opracowaliśmy system nauczania zdalnego i realnego wsparcia dla studentek i studentów z Ukrainy. We współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich przygotowaliśmy system rekrutacji studentów z Ukrainy na uczelniach w całej Polsce. Wartość całego pakietu pomocy przygotowanej przez UW dla Ukrainy opiewa na około 200 mln zł – pisze rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak we wstępie do sprawozdania.

 

W dokumencie można przeczytać również m.in. o procesie powoływania Wydziału Medycznego, dzięki któremu po ponad 70 latach przerwy Uniwersytet powraca do tradycji kształcenia medycznego. Znajdują się tu też informacje o wynikach ubiegłorocznej ewaluacji działalności naukowej, rozwoju umiędzynarodowienia UW, kolejnych ukończonych i realizowanych inwestycjach w ramach Programu Wieloletniego, odnowieniu wyróżnienia HR Excellence in Research czy działaniach proekologicznych na uczelni.

 

Najnowsze sprawozdanie jest trzecim składanym przez rektora prof. Alojzego Z. Nowaka, który we wstępie do dokumentu pisze: – Rok 2022 był pełen wyzwań, lecz dzięki pracy całej społeczności uczelni realizowaliśmy misję UW, kontynuując inicjatywy strategiczne i prowadząc badania naukowe oraz dydaktykę na wysokim poziomie. Wszystkie podejmowane działania pokazują, że jesteśmy wspólnotą, która skutecznie działa na rzecz rozwoju naszej Alma Mater, a ponadto może skutecznie pomagać wszystkim, którzy tego potrzebują. Dziękuję wszystkim Państwu za współpracę i zaangażowanie w działania na rzecz misji i rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2022 roku (pdf)

Opracowaniem koncepcji sprawozdania oraz tekstów (przygotowaniem materiałów własnych oraz redakcją materiałów nadesłanych przez uniwersyteckie biura administracji ogólnouniwersyteckiej i inne jednostki) zajmuje się Biuro Prasowe UW.

 

Dodatek do sprawozdania stanowią załączniki w wersji online, prezentujące dane liczbowe dotyczące uczelni, przygotowane także w angielskiej wersji językowej (pobierz pdf). Na język angielski zostało też przetłumaczone streszczenie sprawozdania oraz podsumowanie najważniejszych danych o uczelni.

 

Sprawozdania roczne rektora UW z działalności uczelni publikowane są na stronie UW >>