Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” opublikowała wyniki 24. edycji Rankingu Szkół Wyższych. Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w zestawieniu polskich uczelni akademickich ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim. Został też najwyżej sklasyfikowany pod względem instytucji prowadzących najlepsze studia w kraju.

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajęły pierwsze miejsce wśród uczelni akademickich w Polsce według 24. Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zestawienie obejmuje szkoły wyższe publiczne i niepubliczne (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

 

Trzecie miejsce zajęła Politechnika Warszawska, a miejsce czwarte ex aequo zajęły Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza.

 

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.

 

– Im więcej będziemy osiągać sukcesów, tym większa szansa, że będziemy coraz lepiej dostrzegani na arenie międzynarodowej. Dobrze, że stanowimy tak silną drużynę – mówił podczas uroczystości wręczenia nagród prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, zwracając się do zgromadzonych przedstawicieli nauki.

 

Najlepsze studia

Rankingowi Szkół Wyższych towarzyszy Ranking Kierunków Studiów. W tym roku „Perspektywy” uznały 22 kierunki prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim za najlepsze w Polsce. Są to: administracja, astronomia, chemia, dziennikarstwo i komunikacja, ekonomia, filologia polska, filologie obce i lingwistyka, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka (mgr), informatyka i ekonometria, kierunki o bezpieczeństwie, kulturoznawstwo, matematyka, ochrona środowiska, politologia, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe.

 

Za UW uplasowały się: Politechnika Warszawska (15 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński (11 kierunków).

 

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023 są dostępne pod adresem: ranking.perspektywy.pl.