31 maja odbędzie się gala wręczenia nagród VI edycji konkursu „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego”. Nagrodzeni zostaną m.in. przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do biznesu zupełnie nową jakość, a przez to zmieniają swoje otoczenie.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 59 przedsiębiorców. Wśród nich są przedstawiciele 19 wydziałów i jednostek UW.

 

Konkurs jest skierowany do studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników UW, którzy są również przedsiębiorcami. Jego celem jest propagowanie działań przedsiębiorczych, a także przedstawianie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych przykładów biznesowych wśród przedstawicieli społeczności uczelni, którzy angażują się w tworzenie i rozwijanie firm.

 

Zgłoszenia do konkursu można było przesyłać do 3 kwietnia. Przyznawanie nagród odbywa się dwuetapowo. Najpierw spośród wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa wybiera finalistów. Następnie kapituła konkursu przyznaje nagrody i wyróżnienia.

 

Lista zwycięzców i wyróżnionych zostanie ogłoszona 31 maja podczas gali, która rozpocznie się o godz. 18.00. Wydarzenie otworzy rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz laureatów wezmą w nim udział goście reprezentujący świat nauki, biznesu i instytucje sektora publicznego. Transmisję uroczystości będzie można obejrzeć na uniwersyteckim profilu na YouTube.

 

 

− UW jest miejscem, gdzie badania naukowe, działalność społeczna, ale także działalność rynkowa pozostają w symbiozie. Konkurs „Przedsiębiorca Roku UW” może dać szansę do odnowienia i umocnienia kontaktów z Alma Mater. Może przyczynić się do tego, aby różne grupy osób związanych z Uniwersytetem − absolwenci, pracownicy, doktoranci i studenci − lepiej się poznały – mówi prof. Beata Glinka z Wydziału Zarządzania UW, organizatorka konkursu.

 

Nagrody w konkursie przyznawane są w pięciu kategoriach:

 • Master of Business – wyróżnione zostanie przedsiębiorstwo, które osiągnęło sukces i funkcjonuje na rynku dłużej niż cztery lata;
 • Przedsiębiorca społeczny – nagrodę otrzyma organizacja, który wspiera działania na rzecz społeczeństwa;
 • Innowacja/Innowator Roku – kategoria skierowana do przedsiębiorców oferujących innowacyjne produkty i usługi lub stosujących nowoczesne/innowacyjne rozwiązania organizacyjne;
 • Start-up Roku UW – w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie start-upy, które zostały zgłoszone do rejestracji nie później niż 12 miesięcy przed terminem rozstrzygnięcia konkursu (wręczenia nagród) i działają nie dłużej niż pięć lat;
 • Przedsiębiorca korporacyjny – nagrodę może otrzymać pracownik, który zainicjował udokumentowane wdrożenie innowacyjnego produktu, usługi lub rozwiązania.

W tym roku wyłoniono finalistów w czterech z pięciu kategorii.

 

Master of Business:

 • SOTI Natural: firma, która specjalizuje się w innowacjach na rynku spożywczym;
 • Motivizer: producent oraz dostawca aplikacji, która digitalizuje oraz automatyzuje procesy zarządzania świadczeniami pozapłacowymi;
 • DESEO Polska: sieć butikowych cukierni specjalizujących się w produkcji monoporcji, tortów oraz lodów rzemieślniczych.

Przedsiębiorca społeczny:

 • Woshwosh: firma zajmująca się cyrkularnością obuwia;
 • Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała: klub organizujący szkolenia dla dzieci i młodzieży na poziomie zarówno zawodniczym, jak i rekreacyjnym;
 • Instytut Dzielny Miś sp. z o.o: prywatne centrum rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnościami neurologicznymi.

Innowacja/Innowator Roku:

 • Molecule One: innowacyjna spółka, która oferuje rozwiązania dla przemysłu chemicznego;
 • Wirtualna Klinika by BD Polska: platforma, która umożliwia studentom medycyny rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wywiadu lekarskiego i planowania leczenia;
 • ProperGate: firma technologiczna, która tworzy dla branży budowlanej cyfrowe narzędzia do optymalizacji działań logistycznych w dużych projektach.

Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Calmsie sp. z o.o.: przedsiębiorstwo technologiczne zajmujące się prewencją oraz leczeniem depresji i zaburzeń lękowych dzieci w wieku 8–12 lat;
 • Smarter Diagnostics: start-up wykorzystujący możliwości sztucznej inteligencji w obrazowaniu medycznym w ortopedii i medycynie sportowej.

Komisja konkursu nie zdecydowała się na wyłonienie finalisty w kategorii Przedsiębiorca korporacyjny.

 

VI edycja konkursu odbywa się pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Więcej informacji o konkursie >>