8 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie rektorów uczelni Europy Środkowej oraz ligi europejskich uniwersytetów badawczych – LERU.

Rektorzy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed europejskim szkolnictwem wyższym. Dyskutowali o 9 Programie Ramowym UE w zakresie badań i innowacji, który realizowany będzie po zakończeniu Horyzontu 2020. Debata dotyczyła także wpływu Brexitu na Europejską Przestrzeń Badawczą i Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Poruszono też temat roli uczelni w społeczeństwie „post-truth”.

 

Liga europejskich uniwersytetów badawczych (League of European Research Universities) – LERU została założona w 2002 roku. W jej skład wchodzą 23 uniwersytety z 12 państw europejskich. Głównym zadaniem konsorcjum jest wsparcie inicjatyw badawczych na uczelniach. Głos rektorów uniwersytetów należących do LERU jest istotny w europejskiej polityce dotyczącej badań. LERU rozpoczęło współpracę z uczelniami z Europy Środkowej (Central European Universities) – CE7. Do grupy uczelni CE7 należy Uniwersytet Warszawski.