Pracownicy i doktoranci UW mogą wziąć udział w drugim konkursie „UW: Inicjatywy dla otoczenia”. Projekty można zgłaszać do 21 maja.

W drugiej edycji konkursu „UW: Inicjatywy dla otoczenia” mogą wziąć udział pracownicy naukowi posiadający przynajmniej stopień doktora i doktoranci UW. Projekty, które można zgłaszać do konkursu, powinny dotyczyć współpracy Uniwersytetu z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi oraz firmami.

 

Dla pracowników naukowych i ekspertów konkurs jest szansą, by realizować własne pomysły z zespołem studentów i doktorantów. Z kolei studenci i doktoranci będą zdobywać doświadczenie pod kierunkiem tutorów – pracowników naukowych i specjalistów w swojej dziedzinie. Z prac skorzystają instytucje publiczne, NGO-sy, a także małe i średnie firmy.

 

Projekty będą realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Spośród zgłoszonych pomysłów komisja konkursowa wybierze dwa. Autorzy nagrodzonych wniosków otrzymają na ich przeprowadzenie do 6 tys. zł.

 

Wnioski konkursowe i pytania dotyczące programu należy przesyłać na adres ido(at)uw.edu.pl.  Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 maja.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 kwietnia w godz. 16.30-18.00 w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu (budynek BUW, ul. Dobra 56/66, parter).

 

W pierwszej edycji konkursu wyróżniono projekty: „Biznes na rynkach zagranicznych”, „Jak sprzedawać Europę?”, „Kącik kulinarny” oraz „Ewaluacja społecznościowa projektu z budżetu partycypacyjnego”.

 

Więcej informacji o drugiej edycji konkursu