Od 30 do 31 października na Uniwersytecie w Heidelbergu trwa spotkanie partnerów projektu „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API), w którego skład wchodzą cztery uczelnie z sojuszu 4EU+ Alliance. Wśród nich jest m.in. Uniwersytet Warszawski.

W zorganizowanym na Uniwersytecie w Heidelbergu spotkaniu uczestniczą przedstawiciele uczelni wchodzących w skład „Akademickiego Partnerstwa na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API). Głównym celem dwudniowych obrad jest przygotowanie do realizacji krótkich programów modułowych, które mają się odbyć na wszystkich czterech uczelniach partnerskich w roku akademickim 2019/2020. Chodzi o opracowanie innowacyjnych form krótkich programów wymiany, z zastosowaniem efektywnych metod nauczania i uczenia się.

 

 

Projekt „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) realizowany jest w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W skład zespołu wchodzą cztery uczelnie sojuszu 4EU+ Alliance: Uniwersytet Warszawski (instytucja koordynująca), Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Karola w Pradze i Uniwersytet Sorboński. Prace koordynuje Biuro Współpracy z Zagranicą we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

4EU+ to sojusz 6 europejskich uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego i Uniwersytetu Mediolańskiego. Uczelnie chcą wspólnie prowadzić badania i kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. W czerwcu Komisja Europejska przyznała sojuszowi grant w pilotażowym konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Więcej informacji >>