Wymiana Erasmus+ to nie tylko studia za granicą. Studenci, doktoranci i absolwenci UW, w tym także po doktoracie, mogą odbywać praktyki w firmach i instytucjach ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji. Trwa nabór wniosków.

O stypendium na wyjazd mogą ubiegać się osoby, które ukończyły co najmniej I rok studiów I stopnia. Studenci sami znajdują instytucję zagraniczną, w której chcieliby zrealizować praktykę. Wniosek o praktykę należy przedłożyć macierzystej jednostce, a następnie przekazać dokumenty do Biura Współpracy z Zagranicą.

 

Miejscem praktyk mogą być uczelnie, biblioteki, laboratoria, muzea, biura tłumaczeniowe, przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki administracji publicznej, placówki naukowo-badawcze i inne organizacje. Stypendium wynosi od 500 do 600 euro miesięcznie, w zależności od kraju przyjmującego. Minimalny czas trwania praktyki to 60 dni.

 

Rekrutacja na praktyki trwa do czasu wyczerpania funduszy.

Przewodnik po procedurze wnioskowania o wyjazd oraz szczegółowe zasady przyznawania stypendiów na czas praktyk są dostępne na stronie Biura Współpracy z Zagranicą. Informacji udziela też p. Dorota Wiącek z BWZ: dwiacek(at)adm.uw.edu.pl.

 

Do BWZ można zgłosić się po pomoc w znalezieniu miejsca praktyki. W tym celu należy wypełnić formularz.