24 lutego odbędzie się spotkanie informacyjne dot. realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Zapraszamy do rejestracji na spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną zasady realizacji programu oraz działania planowane na lata 2020-2025.

Uniwersytet Warszawski zdobył I miejsce w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym UW zdobył status uczelni badawczej i będzie otrzymywał w latach 2020-2026 zwiększoną o 10% (ponad 70 mln zł) subwencję. Środki te umożliwią sfinansowanie 70 działań opisanych we wniosku konkursowym złożonym przez uniwersytet.

 

Działania planowane na lata 2020-2025 obejmują m.in. realizację konkretnych projektów naukowych i stworzenie międzynarodowych sieci badawczych, rozwój istniejącego na UW systemu grantów wewnętrznych, zbudowanie systemu wsparcia administracyjnego dla naukowców w zakresie przygotowywania i realizacji projektów, programy wspierające mobilność pracowników, doktorantów i studentów, nowe programy studiów, a także programy doskonalenia kompetencji miękkich naukowców. Dodatkowe finansowanie przeznaczone też będzie m.in. na informatyzację uczelni oraz rozbudowę i aktualizację infrastruktury badawczej. Pełna lista działań dostępna jest na stronie: www.uw.edu.pl/idub.

 

W ramach „Inicjatywy doskonałości” UW będzie rozwijał 5 priorytetowych obszarów badawczych (POB), które zostały wybrane w drodze konsultacji ze środowiskiem akademickim. Są to: (1) Badania dla Ziemi; (2) U podstaw mikro i makro świata; (3) Wyzwanie petabajtów; (4) Poszerzanie granic humanistyki; (5); W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań.

Spotkanie obędzie się 24 lutego, w godz. 15-18, w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.
W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zasady realizacji programu „Inicjatywa doskonałości” na UW, a także działania planowane na lata 2020-2025 (w ramach 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz o charakterze ogólnouniwersyteckim).
Rejestracja na spotkanie >>

AKTUALIZACJA: Limit wolnych miejsc na spotkanie wyczerpał się. Osoby zainteresowane udziałem mogą zapisać się na listę rezerwową – prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: aleksandra.kowalska@adm.uw.edu.pl. Spotkanie będzie transmitowane na stronie głównej UW, a później dostępne na kanale YouTube.