W 6. edycji Nagrody im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego wybrano pięciu finalistów, których publikacje powalczą o tytuł najwybitniejszego dzieła z zakresu nauk humanistycznych. Książka dr Karoliny Wigury z Wydziału Socjologii UW „Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach” jest jedną z nich.

Kapituła konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego – wybitnego filozofa i pedagoga, pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego – wybrała pięć najlepszych publikacji, spośród 68 zgłoszonych w tym roku prac. Wśród nich jest książka dr Karoliny Wigury z Wydziału Socjologii „Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach”, wydana przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Monografia została zgłoszona do konkursu przez Instytut Socjologii UW.

 

Dr Karolina Wigura na codzień pracuje na Wydziale Socjologii UW. Do jej zainteresowań naukowych należą: pamięć i tożsamość w teorii społecznej i politycznej, polityka europejska, polska sfera publiczna oraz socjologia stereotypów. W roku akademickim 2016/2017 była współdyrektorką programu „Knowledge Bridges: Poland – Britain – Europe” w St. Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest stypendystką m.in. wiedeńskiego IWM, GMF oraz Leadership Academy for Poland. Otrzymała granty Narodowego Centrum Nauki Preludium i Sonata. Jej książka „Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki” została wyróżniona nagrodą im. J. Tischnera.

 

Pozostali finaliści nagrody im. T. Kotarbińskiego:

  • dr hab. Mariusz Mazur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), publikacja: „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956. Aspekty mentalno-psychologiczne”,
  • dr hab. Piotr Rachwał (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), publikacja: „Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582 – 1900”,
  • dr hab. Dariusz Śnieżka (Uniwersytet Szczeciński), publikacja: „Kompleksja literatury. Studia staropolskie”,
  • Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański), publikacja: „Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”.

Laureat nagrody zostanie wybrany w styczniu. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbędzie się online.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Uniwersytetu Łódzkiego: www.uni.lodz.pl.