Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs POLONEZ BIS 1. Dzięki otrzymanym grantom na Uniwersytet Warszawski przyjedzie siedmioro badaczy z zagranicy. W listopadzie, w wyniku rezygnacji z realizacji projektów przez trzech laureatów, NCN uruchomiło procedurę finansowania wniosków z listy rezerwowej. Jeden z nagrodzonych projektów będzie realizowany na UW.

Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Skierowany jest do zagranicznych naukowców z całego świata. Laureaci przyjadą na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić badania podstawowe w instytucjach publicznych lub prywatnych.

W pierwszej edycji konkursu nagrodzono 50 projektów z łącznym budżetem ponad 48 mln złotych. Siedem z nich będzie realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim:
  • „Egipscy chłopi pod rządami rzymskimi: archiwum Harthotesa”, dr William Graham Claytor, Uniwersytet Warszawski, 701 511 zł;
  • „Kreacje Władzy. Obraz rodziny królewskiej i kleru w chrześcijańskiej Nubii”, dr Karel Christiaan Innemée, Wydział Archeologii UW, 871 808 zł;
  • „Ekonomiczne metody oceny efektywności polityki energetycznej w Europie”, dr hab. Lukasz Jaroslaw Grzybowski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 992 988 zł;
  • „Lokalni eksperci w polskich i niemieckich miastach światowego dziedzictwa: ich rola w policentrycznym zarządzaniu miejscami dziedzictwa”, dr Iuliia Eremenko, Uniwersytet Warszawski, 746 952 zł;
  • „Osobliwości w rachunku wariacyjnym i równaniach różniczkowych cząstkowych”, dr Rémy Rodiac, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 961 028 zł;
  • „Chłodzenie laserowe wieloatomowych cząsteczek do ultraniskich temperatur: badania kwantowo-chemiczne”, dr Sirous Yourdkhani, Wydział Fizyki UW, 697 828 zł;
  • „Czasowe lub przestrzenne równania ułamkowej dyfuzji: teoria i zastosowania”, dr Sabrina Dina Roscani, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW,
    913 368 zł.

 

Aktualizacja (24.11.2022)

W listopadzie, w wyniku rezygnacji z realizacji projektów przez trzech laureatów, NCN uruchomiło procedurę finansowania wniosków z listy rezerwowej. Jeden z nagrodzonych projektów będzie realizowany na UW. Jego kierownikiem jest dr Mari Yamasaki. Projekt realizowany w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego UW będzie dotyczyć postrzegania podwodnego świata przez starożytne społeczności wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki >>