31 grantów OPUS i 27 SONATA. To wynik Uniwersytetu Warszawskiego w kolejnych odsłonach konkursów Narodowego Centrum Nauki. Projekty badaczy z UW dofinansowano łącznie na ponad 59 mln zł.

W obu konkursach nagrodzono razem 589 projektów na kwotę niemal 740 mln zł. Badacze z UW otrzymali 58 grantów.

 

OPUS 22

Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub – w przypadku nauk o sztuce – jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe, nie musi mieć stopnia doktora. Finansowanie uzyskane w tym konkursie można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany m.in na uczelni, w instytucie PAN, bibliotece naukowej czy centrum naukowo-przemysłowym, w tym na badania prowadzone z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.

 

Spośród 1866 wniosków do finansowania zakwalifikowano 350 projektów na łączną kwotę niemal 500 mln zł.

Granty w konkursie OPUS 22 otrzymało 31 projektów realizowanych przez naukowców z UW:
 • 2 z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego;
 • 2 z Centrum Nowych Technologii;
 • 1 z Wydziału Archeologii;
 • 1 z Wydziału Biologii;
 • 5 z Wydziału Chemii;
 • 3 z Wydziału Filozofii;
 • 5 z Wydziału Fizyki;
 • 1 z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
 • 1 z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • 2 z Wydziału Nauk Ekonomicznych;
 • 1 z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce;
 • 1 z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • 1 z Wydziału Pedagogicznego;
 • 1 z Wydziału Polonistyki;
 • 1 z Wydziału Prawa i Administracji;
 • 1 z Wydziału Psychologii;
 • 1 z Wydziału Socjologii;
 • 1 projekt kierowany przez dr. Paulo Alberto Miles-Páeza.

 

W konkursie OPUS 22 przyznano też finansowanie projektowi dotyczącemu wykopalisk ekspedycji CAŚ UW i University of Delaware w Berenike. Projekt będzie realizowany w ramach umowy konsorcyjnej.

 

Nagrodzono również trzy projekty realizowane przez konsorcja pod kierownictwem instytucji innych niż UW, w skład których wchodzą badacze z Wydziału Chemii UW, Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW, Centrum Nowych Technologii UW.

SONATA 17

Konkurs SONATA 17 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań.

 

Spośród 1139 wniosków do finansowania zakwalifikowano 239 projektów na łączną kwotę ponad 240 mln zł.

Granty w konkursie SONATA 17 otrzymało 27 projektów realizowanych przez naukowców z UW:
 • 2 z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego;
 • 2 z Centrum Nowych Technologii;
 • 1 z Wydziału „Artes Liberales”;
 • 3 z Wydziału Biologii;
 • 6 z Wydziału Chemii;
 • 2 z Wydziału Fizyki;
 • 1 z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
 • 1 z Wydziału Historii;
 • 2 z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • 2 z Wydziału Nauk Ekonomicznych;
 • 1 z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • 1 z Wydziału Neofilologii;
 • 1 z Wydziału Prawa i Administracji;
 • 2 z Wydziału Psychologii.

 

Nagrodzono również dwa projekty realizowane przez konsorcja pod kierownictwem instytucji innych niż UW, w skład których wchodzą m.in. badacze z Centrum Nowych Technologii UW.