Dzięki współpracy realizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Instytut Camõesa oraz Bank Millennium studenci iberystyki mają szansę na otrzymanie stypendiów umożliwiających wyjazd na uczelnie portugalskie. 10 października zostało podpisane trójstronne porozumienie o dalszej współpracy między tymi instytucjami.

„Uniwersytet Warszawski pragnie zapewnić swoim wykładowcom i studentom środki pozwalające im rozwijać wiedzę na temat języka i kultury portugalskiej, w szczególności poprzez wspieranie mobilności studentów”. To jeden z zapisów porozumienia o współpracy zawartego między UW, Instytutem Camõesa oraz Bankiem Millennium.

 

Celem trójstronnego porozumienia jest rozwijanie i zwiększanie znaczenia nauczania języka portugalskiego oraz kultury Portugalii w Polsce. Dzięki współpracy sygnatariuszy najlepsi studenci kierunku iberystyka: portugalistyka (realizowanego na Wydziale Neofilologii UW) będą mieli szansę otrzymania stypendium naukowego, które umożliwi im wyjazd na uczelnie portugalskie.

 

– Wzrasta liczba zarówno studentów oraz pracowników odbywających kursy i staże w Portugalii, jak i osób z Portugalii kształcących się w Polsce. Pokazuje to, że nasza międzynarodowa współpraca rozwija się bardzo dobrze. Dziękuję za wspólne działania oraz wspieranie naszych studentów i pracowników w rozwoju naukowym – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Podpisanie protokołu o współpracy odbyło się 10 października w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Protokół podpisali: prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, Luís Manuel Ribeiro Cabaço, ambasador Portugalii w Warszawie, oraz Joao Nuno Lima Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millenium. W spotkaniu uczestniczył także m.in. prof. Robert Małecki, dziekan Wydziału Neofilologii UW.

 

Współpraca pomiędzy sygnatariuszami realizowana jest od siedmiu lat. Pierwszy protokół został podpisany 16 lutego 2016 roku i wszedł w życie w roku akademickim 2015/2016.