Na Uniwersytecie Warszawskim powstanie mural, nawiązujący do powstańczych walk, w których uczestniczyli żołnierze Grupy Bojowej „Krybar”. Do 4 marca można zgłaszać projekty muralu, a 28 marca zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

Konkurs ma wyłonić najlepszy projektu muralu, który będzie nawiązywał do historycznego momentu, gdy w czasie Powstania Warszawskiego powstańcy Grupy Bojowej „Krybar” próbowali odbić teren uczelni z rąk okupantów.

 

− Inicjatywę uważam za cenną ze względów historycznych i mam nadzieję, że zakończy się ona również sukcesem artystycznym – mówi prof. Jerzy Gaździcki ps. „Gołąb”, uczestnik walk o Uniwersytet i prezes środowiska „Krybar”.

 

Mural będzie zdobił fragment muru oporowego, który od strony Parku Kazimierzowskiego i ulicy Oboźnej okala teren Uniwersytetu Warszawskiego. Jego odsłonięcie zaplanowano na 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Zgodnie z założeniami konkursu, mural „powinien budzić szacunek i zaciekawienie” tym rozdziałem walk Powstania Warszawskiego, budzić skojarzenia z uczelnią i informować, że jest to miejsce związane z bohaterską historią 1944 roku.

 

Konkurs ma charakter otwarty i jest jednoetapowy. Przy ocenie prac konkursowych, jury będzie brało pod uwagę takie kryteria jak: wartość artystyczna i historyczna, jakość kompozycyjna, symboliczność oraz czytelność upamiętnienia, wartości przestrzenne oraz sposób zagospodarowania przestrzeni, zgodność koncepcji z wytycznymi konkursowymi.

 

Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać do 4 marca 2022 roku, do godz. 16.00, na adres e-mail: promocja@uw.edu.pl, z dopiskiem „Konkurs muralu „KRYBAR” na Uniwersytecie Warszawskim”.

 

Laureat konkursu otrzyma 10 tys. zł, jury przyzna również dwa wyróżnienia – pierwsze w wysokości 5 tys. zł, a drugie 2,5 tys. zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 marca. Odsłonięcie muralu planowane jest na 1 sierpnia.

 

Prace konkursowe ocenią m.in. prezes środowiska „Krybar”, stołeczny konserwator zabytków, rektor Akademii Sztuk Pięknych, kanclerz UW oraz dyrektor Muzeum UW. Pełna lista jury znajduje się w regulaminie konkursu.

 

Kampus w trakcie powstania

„Otoczony zasiekami kampus uczelni zamienił się we wrogą twierdzę, która miała trzymać w karbach położoną poniżej dzielnicę. Punkt widokowy za Pałacem Kazimierzowskim w czasie okupacji stał się przekleństwem dla mieszkańców Powiśla. Snajperzy mogli stamtąd bezkarnie mierzyć do każdego, w polu śmiertelnego rażenia mając ulice: Browarną, Lipową, Radną, Leszczyńską i kilka innych. Dlatego też zdobycie terenu UW musiało być celem powstańców. Powiślańskie oddziały powstańcze podjęły się tego zadania, lecz mimo poświęcenia i wysiłku nie zdołały przepędzić Niemców z zabudowań warszawskiej Alma Mater”.

 

Fragment wstępu do książki „Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk”, R. Gawkowski.