Do 18 kwietnia doktoranci Szkół Doktorskich UW mogą wziąć udział w ankiecie, której celem jest poznanie sytuacji młodych badaczy na naszej uczelni. Badanie przeprowadzi zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW z Biura Innowacji Dydaktycznych UW.

Szkoły Doktorskie powstały w 2019 roku w wyniku wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowy system kształcenia doktorantów wiązał się z licznymi zmianami. Konieczne było stworzenie nowych programów kształcenia, zasad rekrutacji oraz systemu stypendialnego. Nie bez znaczenia dla doktorantów był także stan pandemii, który miał wpływ na wiele planów badawczych.

 

Obecnie w Szkołach Doktorskich UW kształci się blisko 1000 doktorantów, przygotowujących rozprawy doktorskie w 24 dyscyplinach. Mając na celu podwyższanie jakości kształcenia doktorantów oraz wspieranie tworzenia najlepszych rozpraw doktorskich, dyrektorzy Szkół Doktorskich UW przystąpili do pracy nad zmianą programów kształcenia. Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec 2022 roku.

 

By upewnić się, czy kierunek projektowanych zmian jest właściwy, władze UW oraz dyrektorzy Szkół Doktorskich chcą poznać opinie doktorantów, w szczególności wyzwania, z którymi się mierzą. W tym celu badacze z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW przygotowali ankietę, której pytania dotyczą m.in.: organizacji kształcenia, współpracy z promotorem, aktywności naukowej, aktywności zawodowej oraz sytuacji bytowej.

 

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok. 15 minut. Zgromadzony materiał pozwoli ekspertom na opracowanie raportu, który zostanie przekazany zespołowi rektorskiemu. Na podstawie raportu powstanie również publikacja, która będzie dostępna dla społeczności akademickiej.

 

Ankieta dla doktorantek i doktorantów Szkół Doktorskich znajduje się tutaj.