Z mLegitymacji korzysta już ponad 12 tys. studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki mobilnej wersji dokumentu można potwierdzić status studenta i korzystać z ustawowych ulg.

Usługa mLegitymacja to mobilna wersja legitymacji potwierdzająca status studenta oraz uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg i zniżek. Jej obsługa odbywa się bez udziału administracji wydziałowej. Studenci mogą samodzielnie zamówić, przedłużyć oraz unieważnić mLegitymację za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS oraz serwisu USOSweb. 

 

Jej działanie jest możliwe dzięki aplikacji mObywatel, po wcześniejszym zintegrowaniu systemu z aplikacją Mobilny USOS. Szczegółowe informacje oraz instrukcja instalacji znajdują się w serwisie USOSweb, w aplikacji Mobilny USOS oraz aplikacji mObywatel. 

 

Ponowna instalacja

W celu ponownego zainstalowania mLegitymacji na nowym urządzeniu należy wejść w zakładkę „mLegitymacja” w serwisie USOSweb lub w aplikacji Mobilny USOS i wybrać opcję „Unieważnij mLegitymację”. Funkcja ta jest też przydatna w sytuacji, gdy kod aktywacyjny został zamówiony jakiś czas temu, a aplikacja mObywatel komunikuje błąd o treści: „mLegitymacja nie istnieje”.

Nie ma konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni w celu aktywacji, przedłużenia ważności czy unieważnienia elektronicznej legitymacji.

 

Mobilna legitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej ELS. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu. mLegitymacja pełni funkcję uzupełniającą.

Ważność Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) została przedłużona w systemie USOS z dat 31.01.2021 oraz 31.03.2021 na 30.06.2021.