NCN ogłosiło wyniki konkursów Harmonia 7, Maestro 7 i Sonata Bis 5. Naukowcy z UW otrzymali ponad 20 mln zł na prowadzenie badań.

Podczas ostatniego rozstrzygnięcia konkursów Narodowe Centrum Nauki nagrodziło łącznie 157 projektów badawczych z całej Polski i przyznało im ponad 195 mln zł dofinansowania. Wśród wyróżnionych pomysłów badawczych są 23 projekty prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Razem naukowcy z UW otrzymali ponad 20,1 mln zł.

 

Maestro 7 to konkurs dla doświadczonych naukowców, którzy prowadzą pionierskie, ważne dla rozwoju nauki badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Ich efektem mogą być istotne odkrycia naukowe. W tym konkursie NCN przyznało finansowanie 14 projektom; 3 z nich zostaną zrealizowane na UW. Na te badania pracownicy Uniwersytetu otrzymali ponad 6,5 mln zł.

 

W konkursie Harmonia 7 nagradzane są projekty realizowane wraz z partnerami zagranicznymi. W tym konkursie 9 spośród 52 nagrodzonych badań prowadzonych jest przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Na ich realizację badacze z UW otrzymają ponad 5 mln zł. Najwyższe finansowanie zdobył projekt prof. Marka Pfütznera z Wydziału Fizyki UW – „Badania nuklidów z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych w laboratorium CERN-ISOLDE”, na który NCN przeznaczyło niemal 1,5 mln zł.

 

Konkurs Sonata Bis 5 pozwolił na finansowanie projektów, dzięki którym powstaną nowe zespoły badawcze. W tej edycji konkursu NCN nagrodziło 91 projektów, w tym 11 z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy z UW dostaną ponad 14 mln zł na prowadzenie badań.

 

Więcej informacji o rozstrzygniętych konkursach i nagrodzonych projektach na stronie Narodowe Centrum Nauki.