Trwa rekrutacja na studia I i II stopnia na semestr letni. Absolwenci tych kierunków będą mogli starać się o pracę w kulturze, szkolnictwie, sektorze IT, przemyśle i samorządach.

Ci, którzy spóźnili się w rekrutacji na studia na rok akademicki 2016/2017, mają jeszcze szansę na podjęcie nauki na Uniwersytecie w semestrze letnim.

 

Żeby wziąć udział w rekrutacji, trzeba założyć konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, dostarczyć informacje bądź dokumenty – w niektórych przypadkach oprócz danych z dyplomu licencjata będzie to np. list motywacyjny lub spis osiągnięć kandydata – oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej.

 

Do wyboru jest siedem kierunków i specjalności na studiach stacjonarnych:

 

 

Rekrutacja w IRK na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się 5 czerwca.