Pierwsze efekty wieloletniego planu rozwoju UW, wdrożenie systemu SAP, nowa parametryzacja jednostek naukowych. Co jeszcze czeka UW w 2017 roku?

Przedstawiamy kilka wydarzeń i procesów, które dotyczą Uniwersytetu oraz zmian w szkolnictwie wyższym planowanych na 2017 rok.

 

Rekrutacja

22 kwietnia to data, którą powinny zapisać sobie wszystkie osoby chcące studiować na UW. Właśnie wtedy odbędzie się Dzień Otwarty dla kandydatów. Rekrutacja w IRK na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się 5 czerwca. Zapisy potrwają do 7 lipca. Wyniki rejestracji kandydaci poznają 19 lipca.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji (pdf)

Lista kierunków dostępna jest na stronie Biura ds. Rekrutacji

 

W styczniu i w lutym trwają zapisy na studia zaczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Do wyboru jest siedem kierunków.

Rekrutacja na semestr letni

 

Plan wieloletni

3 listopada 2015 roku Rada Ministrów RP podjęła uchwałę dotyczącą wsparcia rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2025 uczelnia otrzyma z budżetu państwa prawie 1 mld zł. Uniwersytet ma stać się bardziej otwarty, międzynarodowy i interdyscyplinarny. Sprzyjać tym zmianom będą nowe budynki stwarzające dobre warunki do pracy i nauki. Programem rozwoju UW objętych jest 18 inwestycji.

 

W 2017 roku rozpocznie się budowa drugiego etapu Dobrej 55 (budynek wydziałów lingwistycznych) oraz przygotowanie do budowy gmachu na kampusie Ochota, z którego będzie korzystać Wydział Psychologii. Będą też prowadzone dalsze prace w podziemiach BUW, gdzie trwa adaptacja pomieszczeń na cele sportowe. Rozpocznie się też praca nad modernizacją i wyposażeniem budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Mokotowskiej 16/20 oraz budową Oficyny Wydawniczej na kampusie Służewiec.

 

SAP

W styczniu 2017 roku UW dołączył do uczelni, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, które wykorzystują system SAP wspierający zarządzanie uczelnią. System pomaga m.in. w planowaniu i kontrolowaniu budżetu, monitorowaniu zatrudnienia w jednostkach, zarządzaniu grantami. W ubiegłym roku trwało testowanie systemu, teraz zaczyna on funkcjonować.

 

Parametryzacja

W 2017 roku zostaną ogłoszone wyniki nowej parametryzacji jednostek naukowych. Większą rolę niż dotychczas w ocenie jednostek mają odgrywać jakość badań i publikacji, innowacyjność i umiędzynarodowienie oraz budowanie otwartej nauki. W Biurze Obsługi Badań od 1 grudnia zeszłego roku działa zespół ds. parametryzacji, który pomaga jednostkom w uzyskaniu jak najlepszej oceny.

 

Ustawa 2.0

We wrześniu 2017 roku odbędzie się Narodowy Kongres Nauki, podczas którego minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosi założenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawy 2.0). Ministerstwo organizuje w tej sprawie konferencje. Jedna z nich odbędzie się w czerwcu na UW (dokładna data jest jeszcze ustalana).