– Uniwersytet musi stawiać na doskonałość, na zajmowanie się dużymi wyzwaniami, które również dla obywateli są istotne – przekonuje w rozmowie z serwisem Nauka w Polsce PAP prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Dla finansowania tego rodzaju badań jest wysokie poparcie wśród społeczeństwa. Takim tematem jest m.in. kryzys migracyjny w Europie. Jest to zagadnienie, które wymaga współpracy specjalistów z wielu dziedzin – tłumaczy prof. Pałys. – Rozwiązanie takich problemów powoduje, że świat staje się lepszy – dodaje.

Odważne podejmowanie dużych tematów badawczych to jeden ze sposobów osiągnięcia celu, jaki stawia sobie UW, a więc bycia uniwersytetem badawczym. – Największym wyzwaniem stojącym przed Uniwersytetem Warszawskim w najbliższych latach jest wydostanie się z grupy uniwersytetów porządnych, ale nie tak rozpoznawalnych, jak byśmy chcieli – podkreśla prof. Pałys. Sprostanie temu wyzwaniu oznacza dla uczelni zmiany, m.in. opieranie swego budżetu w mniejszym stopniu na kształceniu, a większym na środkach pozyskanych na badania, odejście od masowego kształcenia na rzecz bardziej zindywidualizowanych ścieżek edukacyjnych czy zwiększenie znaczenia studiów doktoranckich.

 

W osiągnięciu celu z pewnością pomoże wieloletni plan inwestycyjny UW przyjęty przez poprzedni rząd RP, a opiewający na kwotę 945 mln zł. – Jest to program transformacji uniwersytetu – tłumaczy prof. Pałys. – Jest wsparciem nowych celów: dobrego, bardziej nowoczesnego kształcenia, łączenia dyscyplin w ramach uniwersytetu. Część inwestycyjna jest tylko krokiem do osiągnięcia tego celu. Nie chodzi o to, byśmy wybudowali kilka budynków, ale byśmy zmienili procesy, które odbywają się na uniwersytecie – podkreśla rektor.

 

Rozmowa z prof. Marcinem Pałysem, rektorem UW dostępna jest w serwisie Nauka w Polsce PAP.