Na Uniwersytecie Warszawskim powstanie nowy Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, a dotychczasowy WDiNP zmieni nazwę.

Od 1 września 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim rozpocznie działalność 21. wydział. Z połączenia Instytutu Dziennikarstwa, który do tej pory wchodził w skład Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, oraz Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, do tej pory będącego w strukturze Wydziału Historycznego, powstanie Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Po pozytywnym wyrażeniu opinii przez Senat uczelni w sprawie utworzenia nowego wydziału, 21 stycznia rektor UW wydał zarządzenie w sprawie powołania jednostki.

 

Po opuszczeniu Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych przez Instytut Dziennikarstwa wydział, który będą tworzyły instytuty: Nauk Politycznych, Stosunków Międzynarodowych, Polityki Społecznej oraz Europeistyki, otrzyma nazwę Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. 13 kwietnia rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych poparła zmianę dotychczasowej nazwy. 18 maja Senat uczelni przyjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego wynikające z powstania nowego wydziału.Więcej o powstaniu nowego Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, a także o tym, jak ta zmiana wpłynie na dotychczasowe wydziały, można przeczytać w ostatnim numerze pisma uczelni w tekście „Fuzja instytutów” (s. 4-5).