Od 24 kwietnia Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zmienia godziny pracy. Zgodnie z decyzją rektora Alojzego Z. Nowaka biblioteka dwa razy w tygodniu będzie czynna całodobowo. Decyzja o zmianie godzin otwarcia jest odpowiedzią na sugestie studentów, którzy zgłaszali potrzebę wydłużenia czasu pracy BUW.

Na razie zmiany mają charakter pilotażu i dotyczą poniedziałku oraz soboty. Biblioteka będzie czynna:

  • w poniedziałki od 8.00 do wtorku do 8.00 (w tym w godz. 8.00–9.00 i 21.00–9.00 bezobsługowo)
  • w soboty od 8.00 do niedzieli do 20.00 (w tym w godz. 8.00–9.00 i 21.00–15.00 bezobsługowo)

 

Ze względów technicznych we wtorki i niedziele o godz. 5.00 przez około 15 minut nie będą działały: katalog online, selfczeki, książkomat oraz system rejestracji wejść i wyjść z BUW. Szatnia jest czynna do godz. 21.00. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie BUW.

 

W wypracowaniu nowych godzin pracy biblioteki uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Studentów, m.in. rady samorządów studentów następujących wydziałów: Socjologii, Prawa i Administracji, Orientalistycznego, Fizyki oraz Chemii. Efektywność wprowadzonych zmian i potrzeby użytkowników BUW będą nadal monitorowane.