W „Nature” został opublikowany artykuł o tym, jak komórki bronią się przed nadmiarem białek. W międzynarodowej grupie badawczej jest trzech biologów z UW.

 

Prof. Andrzej Dziembowski i dr Seweryn Mroczek pracują w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii, a prof. Marta Koblowska w Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin tego wydziału. Cała trójka uczestniczyła w przedsięwzięciu, które miało wykazać, jak komórki bronią się przed nadmiarem białek w mitochondriach odpowiadających za produkcję energii. Efekty opisane zostały 5 sierpnia w tekście “Mistargeted mitochondrial proteins activate a proteostatic response in the cytosol” na łamach magazynu „Nature”.

 

Większość mitochondrialnych białek po syntezie w cytozolu (część cytoplazmy, czyli fragmentu komórki nieobejmującej jądra) jest transportowana do mitochondriów. Kompleks TIM 23 odpowiada za transport białek. Zaburzenie przenoszenia sprawia, że w cytozolu odkłada się zbyt dużo białek, co powoduje patologię organelli (struktur w cytoplazmie). Odpowiedź komórek na to zaburzenie jest nieznana. W artykule badacze przedstawili zmiany, jakie zachodzą w komórkach na skutek zaburzeń. Biolodzy przyjrzeli się obszarom, które chronią komórkę przed wadami, hamując syntezę białek i aktywując proteasomy niszczące nadmiar białek. Proteasomy nazywane są inaczej UPRam (ang. Unfolded Protein Response activated by mistargeted proteins). Aktywność tych ostatnich jest zależna od ilości niezlokalizowanych w cytozolu białek. Badacze twierdzą, że odpowiedź na zaburzenia polegająca na aktywności białek jest korzystna dla komórek.