W czasie XV sesji Rady Miasta prof. Henryk Samsonowicz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela, a dr hab. Piotr Sułkowski – Nagrodę m.st. Warszawy.

 

Z okazji Dnia Pamięci Warszawy, na Zamku Królewskim wręczone zostały dyplomy potwierdzające nadanie tytułu Honorowego Obywatela oraz Nagrody m.st. Warszawy. W ten sposób Rada Miasta uhonorowała dwie osoby związane z Uniwersytetem: prof. Henryka Samsonowicza i dr hab. Piotra Sułkowskiego.

 

Prof. Samsonowicz jest historykiem, mediewistą. Ma na swoim koncie ponad 800 publikacji. Tematyka, której profesor poświęcił najwięcej czasu, to dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce, historia Hanzy oraz dzieje zakonu krzyżackiego, okresy narodzin polskiej państwowości, a także schyłek średniowiecza oraz rola mitu w historii. Prof. Samsonowicz brał udział w obradach plenarnych Okrągłego Stołu. W latach 1989-1991 był ministrem edukacji narodowej, a w latach 1980-1982 – rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego.

 

Wszyscy radni Warszawy zagłosowali za nadaniem tytułu profesorowi Samsonowiczowi. Rada Miasta przyznaje tę godność jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Honorowym Obywatelem miasta został w czasie XV sesji także reżyser Andrzej Wajda, który w 2005 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa UW.

 

Dr hab. Piotr Sułkowski jest adiunktem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownikiem California Instiute of Technology w Stanach Zjednoczonych. Jako jeden z 16 naukowców pracujących w polskich ośrodkach otrzymał prestiżowy grant European Research Council (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych) na pracę „Quantum fields and knot homologies” poświęconą związkom pomiędzy fizyką a matematyką, a konkretniej pomiędzy kwantową teorią pola i teorią strun a matematyczną teorią węzłów oraz macierzy losowych. Piotr Sułkowski prowadzi działalność „Zapytaj fizyka” polegającą na udzielaniu odpowiedzi przez zespół ekspertów na nadsyłane przez zainteresowanych pytania. Organizuje wykłady dla szerokiej publiczności.

 

Radni byli zgodni w sprawie przyznania nagród: statuetek Syrenki Warszawskiej i 10 tys. zł każdemu z laureatów. Wśród 24 osób i instytucji, którym rada przyznała nagrodę, znalazł się Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników, który wykonał insygnia dla władz rektorskich UW.

 

Wyróżnienia Rada Miasta przyznała 25 czerwca. Uroczystość odbyła się 31 lipca.