Zespół naukowców z Wydziału Psychologii UW pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Gambin opublikował raport z badania dotyczącego objawów depresji i lęku w trakcie epidemii koronawirusa. Według danych z raportu grupą najsilniej odczuwającą te objawy są osoby w wieku od 18. do 24. roku życia.

Naukowcy z Wydziału Psychologii UW przeprowadzili I falę badania podłużnego „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19”, którego celem była analiza wpływu sytuacji związanej z epidemią koronawirusa na odczuwanie objawów depresji i lęku. Koordynowane przez dr hab. Małgorzatę Gambin badanie zostało przeprowadzone w pierwszej połowie maja, w ramach panelu internetowego, w którym wzięło udział 1179 dorosłych Polaków. Respondenci zostali dobrani w ramach próby losowo-kwotowej, reprezentatywnej pod względem wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania.

 

Zgodnie z wnioskami wynikającymi z raportu opublikowanego po przeprowadzeniu badania, najwyższy poziom objawów depresji i lęku zaobserwowano wśród osób w wieku od 18. do 24. roku życia (znacznie wyższy niż w pozostałych grupach wiekowych). Dodatkowo podwyższony poziom tego rodzaju objawów występował m.in. u osób przebywających w kwarantannie lub izolacji oraz u osób, które straciły pracę lub ciągłość wynagrodzenia w wyniku epidemii.

 

Treść raportu dostępna jest na stronie Wydziału Psychologii UW. Jego współautorami są naukowcy z Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW oraz Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

To nie jedyne badanie dotyczące psychologicznych aspektów związanych z epidemią koronawirusa, prowadzone przez naukowców z Wydziału Psychologii UW. Trwają także prace nad raportem z badania kierowanego przez dr hab. Małgorzatę Dragan, dotyczącego występowania zaburzenia adaptacyjnego i innych zaburzeń emocjonalnych w związku z sytuacją epidemii COVID-19. Badania naukowców z Wydziału Psychologii UW prowadzone są w ramach powstałej na wydziale grupy badawczej Psychological aspects of the Epidemic – research alliance. Grupa ta integruje badaczy z różnych dziedzin psychologii, których celem jest analizowanie psychologicznych konsekwencji pandemii w Polsce i na świecie.

 

Wsparcie psychologiczne dla studentów i pracowników

Studenci i pracownicy UW mogą skorzystać ze wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej, które jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności Uniwersytetu. W okresie zmienionego trybu pracy uczelni, jednostka ta udziela bezpłatnych konsultacji terapeutycznych online. Na stronie CPP dostępne są także informacje o możliwości uzyskania wsparcia w innych placówkach: http://cpp.uw.edu.pl/

Więcej informacji na temat grupy badawczej Psychological aspects of the Epidemic – research Alliance: