Poznaliśmy wyniki ankiety dotyczącej gospodarowania odpadami, która została przeprowadzona wśród studentów i pracowników UW.

Raport powstał na podstawie ankiety „Opinie studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego na temat aktualnego stanu gospodarki odpadami, możliwości wprowadzenia usprawnień, jak również kształtowania postaw proekologicznych i zwiększenia poszanowania środowiska przyrodniczego na naszej uczelni”. Opracowało go Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS).

 

W lutym ankieta została rozesłana do społeczności uniwersyteckiej. Na pytania odpowiedziało 367 pracowników i 420 studentów. Część pytań dotyczyła segregacji odpadów na Uniwersytecie Warszawskim, m.in. tego czy w opinii respondentów segregacja na UW istnieje i czy informacje o niej są wystarczające. W raporcie można znaleźć procentowe podsumowania wyników badania oraz zacytowane odpowiedzi na pytania otwarte.

 

84% badanych studentów i 91% badanych pracowników UW deklaruje, że segregacja odpadów jest dla nich ważna. W tej grupie odpowiednio 24% i 46% osób uważa, że na Uniwersytecie segregacja jest prowadzona skutecznie. Wielu respondentów wskazało też potrzebę odpowiedniejszego informowania o sposobie segregacji odpadów w poszczególnych jednostkach UW.

Raport dostępny w wersji elektronicznej (pdf)

Więcej informacji na stronie UCBS