17 czerwca na warszawskiej Białołęce odbędzie się otwarcie najnowocześniejszego w Polsce ośrodka technologii obliczeniowych.

Ośrodek jest wyposażony w dwa superkomputery: Okeanos, który będzie służył do modelowania matematycznego i generowania dużych ilości danych, oraz Enigma – największy w Polsce superkomputer do Big Data. Centrum Technologii ICM UW dysponuje także systemem przechowywania i udostępniania danych oraz laboratorium wizualizacji.

 
Nowe uniwersyteckie centrum nie będzie służyło jedynie badaniom naukowym. Superkomputery pozwalają na prowadzenie analiz danych dla biznesu. Już teraz ich możliwości są wykorzystywane do badań medycznych nad nowymi lekami oraz nowymi materiałami dla przemysłu. ICM współpracuje też z międzynarodową organizacją lotnictwa cywilnego ICAO, infrastruktura nowego ośrodka pozwala na analizę i optymalizację siatki połączeń lotniczych na całym świecie.

 

Z centrum będą korzystać także studenci. Prowadzone tu będą zajęcia dydaktyczne na kierunku inżynieria obliczeniowa, który prowadzi ICM.

 

Powstanie ośrodka było możliwe dzięki dofinansowaniu, które Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW otrzymało m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu Centrum Kompetencji OCEAN.

 

Więcej informacji o infrastrukturze obliczeniowej nowego ośrodka znaleźć można na stronie ICM UW >>