Przygotowaliśmy 10 pytań z wiedzy o Uniwersytecie oraz jego propozycjach rekrutacyjnych. Quiz opublikowaliśmy przed Dniem Otwartym UW. Ze zgłoszeń, które otrzymaliśmy wybraliśmy te, które zawierały najwięcej poprawnych odpowiedzi. Zwycięzcy odebrali nagrody w sobotę. Dziś publikujemy prawidłowe rozwiązania.

 

1. Ile wydziałów należało do UW w momencie założenia uczelni, a ile jest teraz?

Początkowo uczelnia składała się z pięciu wydziałów: Prawa i Administracji, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego, Nauk i Sztuk Pięknych. Teraz uniwersytet składa się z 20 wydziałów.

2. W którym roku Uniwersytet obchodzić będzie 200-lecie istnienia?

W 2016, przygotowania jubileuszowe już trwają. O tym ile czasu pozostało do okrągłych urodzin uczelni informuje specjalny licznik.

3. Kiedy rozpoczyna się, a kiedy kończy rekrutacja na studia na UW?

Zapisy na studia na UW rozpoczynają się 9 czerwca, choć na niektóre kierunki prowadzone w języku angielskim rekrutacja już trwa. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji zapisy kończą się 2 lipca.

4. Jak nazywa się serwis, przez który prowadzona jest rekrutacja na studia na UW?

IRK, czyli Internetowa Rejestracja Kandydatów. Rekrutacja na UW odbywa się wyłącznie przez internet. Na stronie już teraz znajduje się aktualny katalog kierunków.

5. Jaki kierunek zostanie otwarty w tym roku w Instytucie Historycznym?

Historia i kultura Żydów, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia.

6. Na którym wydziale studiował Henryk Sienkiewicz (uwaga! Można podać więcej niż jeden wydział)?

Henryk Sienkiewicz studiował na trzech wydziałach UW, jednak nigdy nie uzyskał uniwersyteckiego dyplomu. Zaczynał na wydziale prawnym szkoły głównej (jak wówczas nazywał się uniwersytet), później studiował na lekarskim, a następnie na filologicznym.

7. Studenci którego wydziału przygotowują na dzień otwarty pokaz „iskrowy wulkan”?

Studenci Wydziału Fizyki. Było też ogniowe tornado czy chemia okiem fizyka.

8. Na którym z wydziałów można nauczyć się języka Azteków?

Na Wydziale „Artes Liberales”. To jedyne miejsce w Polsce i jedno z niewielu na świecie, gdzie można nauczyć się tego języka.

9. Jak nazywał się pierwszy rektor UW i jaką dziedzinę reprezentuje obecny?

Pierwszym rektorem uniwersytetu warszawskiego był ks. Wojciech Szweykowski, który zarządzał uczelnią od 1818 do 1831 roku. Obecnie od 2012 roku na czele UW stoi prof. Marcin Pałys, który jest chemikiem.

10. Czy społeczność UW zmieściłaby się na trybunach Stadionu Narodowego?

To podchwytliwe pytanie. Społeczność uniwersytetu liczy ok. 65 tys. osób. Na trybunach miejsc siedzących jest prawie 60 tys. Gdyby więc 5 tys. Osób zdecydowało się stać to byłoby to możliwe.