Uniwersytet Warszawski Społeczność UW

Społeczność w liczbach7,2 tys. pracowników

3,7 tys. nauczycieli akademickich

44,4 tys. studentów I i II stopnia
3,2 tys. doktorantów
4,4 tys. obcokrajowców wśród studentów i doktorantów:
2,5 tys. na studiach długoterminowych zakończonych dyplomem
1,9 tys. stypendystów np. w ramach programu Erasmus
3 tys. słuchaczy studiów podyplomowych
33,7 tys. kandydatów, w tym 2100 obcokrajowców
10 tys. absolwentów rocznie

 

Szczegółowe dane statystyczne publikowane są w Sprawozdaniach rocznych rektora UW.

 

Sprawy studenckie, doktoranckie, pracownicze

  • Informacje na temat toku studiów, systemu stypendialnego, wsparcia socjalnego, akademików oraz programów wymiany akademickiej dostępne są w zakładce Student.

Lista organizacji studenckich.

 

  • Informacje na temat stypendiów doktoranckich, wsparcia socjalnego oraz programów wymiany akademickiej dostępne są w zakładce Doktorant.

Lista organizacji doktoranckich. 

 

  • Informacje na temat spraw pracowniczych, kariery naukowej, wsparcia socjalnego, wymiany zagranicznej i podróży służbowych dostępne są w zakładce Pracownik.

 

Wsparcie i rozwój członków społeczności UW

  • Rzecznik akademicki

Każdy członek społeczności akademickiej może skorzystać z pomocy ombudsmana. W 2011 r. na Uniwersytecie, jako pierwszej polskiej uczelni, powołano instytucję rzecznika akademickiego do spraw studenckich i pracowniczych. Jego zadaniem jest pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów, udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów i przysługujących praw, a także proponowanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu problemów.

 

  • Uniwersytet przyjazny dla rodziców

W 2013 r. na uczelni powstał kameralny żłobek. W 2015 r. UW otrzymał dofinansowanie z projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie żłobka, co pozwoliło na zmniejszenie czesnego. Na terenie uczelni znajduje się również punkt przedszkolny „Smyki ze Smyczkowej”, za jego organizację i działanie odpowiadają rodzice przedszkolaków. Kolejnym krokiem jest program „Uczelnia przyjazna rodzicom”, dzięki któremu na UW zainstalowano przewijaki. W Bibliotece Uniwersyteckiej od czerwca 2015 r. funkcjonuje wydzielony kącik – Buwialnia, w którym opiekunowie mogą korzystać z księgozbioru, mając na oku dzieci.

 

  • Uniwersytet równych szans

Uniwersytet jako uczelnia oraz pracodawca jest instytucją otwartą na osoby niepełnosprawne. Szeroki program wyrównywania szans w dostępie do edukacji czyni UW jedną z najbardziej przyjaznych osobom niepełnosprawnym instytucji w Polsce. UW wspiera także projekty na rzecz osób niepełnosprawnych spoza uczelni. Za swoją działalność na tym polu Uniwersytet był wielokrotnie nagradzany, m.in. w kwietniu 2017 roku otrzymał dwie statuetki w konkursie architektoniczno-urbanistycznym „Lider Dostępności”.

 

  • Uniwersytecki wolontariat

Na Uniwersytecie rozwija się program wolontariatu, dzięki któremu studenci mogą zyskać doświadczenie oraz pogłębiać swoje umiejętności społeczne. Dotychczas na uczelni pojawiały się pojedyncze inicjatywy, przykładem może być działalność akademickiego radia Kampus. W 2013 r. uruchomiono Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu.

 

  • Okresowe zwiększenie wynagrodzenia

Aby docenić zaangażowanie w pracę naukowców i dydaktyków, dzięki którym Uniwersytet rozwija się, rektor UW utworzył specjalny fundusz, z którego są wypłacane zwiększone wynagrodzenia dla najlepszych pracowników. W ten sposób są doceniane znaczące publikacje naukowe, opatentowane bądź skomercjalizowane wyniki prac badawczych, a także szczególne osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone wynikami ankiet studenckich oraz ocenami zewnętrznych instytucji. Program został ustanowiony w 2015 roku.

Edycja 2015

Edycja 2016

Edycja 2017

 

  • Nagroda dydaktyczna rektora UW

Nagrodę ustanowiono w 2015 roku. Rozstrzygnięcie I edycji odbyło się w 2016 roku. To indywidualne wyróżnienie przyznawane nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia w nauczaniu, wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia w dydaktyce akademickiej. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: w obszarze nauk przyrodniczych i ścisłych, społecznych oraz humanistycznych.

Edycja 2016

 

  • Szkolenia dla pracowników administracji

Bezpłatne kursy i szkolenia dla pracowników administracji to zajęcia dostosowane do potrzeb uniwersyteckich. Mają podnosić konkretne umiejętności pracowników, przez co polepszą jakość i wydajność ich pracy.

Zobacz więcej

Więcej o Uniwersytecie

Przydatne kontakty:

Biuro Spraw Studenckich 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 21, 31, 20a, 20b, 20c

tel. 22 55 20 468, 22 55 20 557

fax 22 55 24 025

bsstud(at)adm.uw.edu.pl

pomoc materialna dla studentów

 

Biuro Spraw Pracowniczych   

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 23, 25 b i 25 c
tel. 22 55 20 543
fax 22 55 24 015
bsp25(at)adm.uw.edu.pl

portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych

 

Biuro ds. Studiów Doktoranckich     

i Kształcenia Podyplomowego 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 30

tel. 22 55 24 054 055, 55 24 036 039

fax 22 55 24 059

www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych   

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, lewe zewnętrzne wyjście

tel. 22 55 24 222, 22 55 20 277, 22 55 24 224

fax 22 55 20 224

bon(at)uw.edu.pl

pomoc dla osób niepełnosprawnych

 

Biuro Spraw Socjalnych

(dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 22 608

 

Rzecznik akademicki – ombudsman

ul. Dobra 56/66

(I piętro, pokój numer 1.60 C)

00 – 312 Warszawa

tel. 22 55 27 214
ombudsman(at)uw.edu.pl

http://ombudsman.uw.edu.pl