13 maja rozpoczną się trzydniowe Uniwersyteckie spotkania z rynkiem pracy. Humaniści będą mogli skorzystać z Giełdy Ofert. Motywem ostatniego dnia będą języki.

 

W czasie XXII spotkań przedstawiciele firm i instytucji przedstawią oferty pracy, praktyk i staży. Będą warsztaty z poprawnego pisania dokumentów rekrutacyjnych albo zachowania w czasie rozmów kwalifikacyjnych. Przewidziane są też zajęcia typu case study (studium przypadku, czyli zadanie do rozwiązania, z którym na co dzień muszą zmagać się pracownicy danego przedsiębiorstwa).

 

– Tym razem spotkania skierowane są przede wszystkim do studentów i absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych – mówi Marta Piasecka, kierownik Biura Karier UW, które organizuje imprezę. – Rozdzieliliśmy oferty i prezentacje tak, aby pracodawcy mogli dotrzeć do konkretnej grupy studentów. I tak w marcu odbyły się spotkania na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz na wydziałach Chemii i Biologii.

 

Hasło „Języki w cenie” będzie przyświecać trzeciego dnia prezentacjom przeznaczonym dla osób znających języki obce.

 

Studenci i absolwenci mogą wykorzystać imprezę do rozmów z przedstawicielami firm i działów rekrutacyjnych na temat specyfiki pracy w ich firmach, wypytać o dokumenty potrzebne przy rekrutacji, wymagania pracodawców wobec kandydatów, zdania jakie mogą wykonywać nowi pracownicy. Spotkania są więc dobrą okazją do zebrania informacji o rynku pracy. Mogą ułatwić podejmowanie wyborów związanych ze ścieżką zawodową.

 

Do udziału w spotkaniach oprócz osób rozpoczynających poszukiwanie pracy oraz przedstawicieli firm i instytucji zostali zaproszeni reprezentanci biur pośrednictwa pracy.

 

Lista firm, których przedstawiciele przyjadą na spotkania, oraz wskazówki dotyczące zapisów na warsztaty pojawią się na stronie www.spotkania.uw.edu.pl.