Elektroniczne Legitymacje Studenckie na Uniwersytecie Warszawskim będą ważne w systemie USOS do 14 października 2021 roku. Umożliwi to m.in. poświadczanie statusu studenta osobom korzystającym z mLegitymacji. Dotychczas na UW ten dokument odebrało ponad 7 tys. osób.

Na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2021, poz. 737, art. 63, pkt. 3) legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363) zostało uchylone na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 10 sierpnia 2021 r. (Dz. U. 2021 póz. 1464).

 

W związku z tym legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

ELS przedłużone w USOS

Od lutego 2020 roku studenci UW mają możliwość zamawiania mLegitymacji studenckiej. To mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg (m.in. zniżek w komunikacji miejskiej). Jej uruchomienie jest możliwe dzięki aplikacji mObywatel. Po zintegrowaniu tego systemu z aplikacją Mobilny USOS i połączeniu go z systemem uniwersyteckim możliwe jest instalowanie przez studentów UW mLegitymacji studenckiej na urządzeniu mobilnym.

 

Zamówienie, przedłużenie ważności albo unieważnienie mLegitymacji studenckiej możliwe jest za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS oraz serwisu USOSweb. 

 

Do tej pory mLegitymację na UW odebrało ponad 7 tys. studentów, którzy zainstalowali ją ponad 20 tys. razy.

Na wniosek prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, ważność Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) została przedłużona w systemie USOS z 30.09.2021 do 14.10.2021. Umożliwi to m.in. poświadczanie statusu studenta osobom korzystającym z mLegitymacji.