1 października o godz. 14.00  w Auditorium Maximum na zabytkowym kampusie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Wykład zatytułowany „Nieuporządkowane myśli maszyn” wygłosi Karol Hausman, Ph.D., wykładowca z Uniwersytetu Stanforda, członek zespołu badawczego Google Brain. Transmisja wydarzenia dostępna będzie na naszej stronie.

Zgodnie z tradycją uroczystość rozpocznie się odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, wygłosi przemówienie. Następnie odbędzie się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Studenci pierwszego i drugiego stopnia oraz uczestnicy szkół doktorskich, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożą ślubowanie, a rektor wręczy im tradycyjne indeksy. Głos zabiorą przedstawiciele samorządu studentów i doktorantów.

 

Wykład inauguracyjny pt. „Nieuporządkowane myśli maszyn” wygłosi Karol Hausman, Ph.D., wykładowca z Uniwersytetu Stanforda, który pracuje w zespole badawczym Google Brain, zajmującym się tematyką sztucznej inteligencji. Celem badań prowadzonych przez Karola Hausmana, jest umożliwienie robotom samodzielnego zdobywania podstawowych umiejętności, jedynie przy ich minimalnym nadzorowaniu.

 

 

Transmisja w j. polskim >> 

Transmisja z tłumaczeniem symultanicznym na j. angielski >> 

Transmisja z napisami na żywo w języku polskim i tłumaczeniem na Polski Język Migowy dla osób niesłyszących i słabosłyszących >>

Inauguracja odbędzie się w warunkach zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, które dotyczą zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Wszyscy goście, którzy wezmą udział w uroczystości, będą proszeni o założenie maseczek ochronnych, zasłaniających usta i nos. Z powodu sytuacji epidemiologicznej wstęp na uroczystość jest możliwy jedynie dla osób, które otrzymały imienne zaproszenia i potwierdziły udział w inauguracji.