Organizacją 33. edycji największego naukowego wydarzenia poświęconego myśli Heglowskiej zajmie się Instytut Filozofii UW. Kongres zatytułowany „Hegel i wolność” odbędzie się w 2020 roku.

 

Decyzja w tej sprawie została podjęta podczas 32. Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego na finlandzkim Uniwersytecie w Tampere. Walne zgromadzenie członków Międzynarodowego Towarzystwa Heglowskiego tym razem uznało, iż to Uniwersytet Warszawski zorganizuje kolejne tego typu spotkanie.

 

Odbywa się ono co dwa lata, a uczestniczy w nim zwykle kilkuset badaczy z całego świata. Georg Wilhelm Friedrich Hegel uznawany jest za jedną z najważniejszych postaci w historii filozofii. Do dziś inspiruje badaczy zajmujących się filozofią państwa i prawa, zagadnieniami społecznymi, antropologią, metafizyką i logiką.

 

W trakcie ponad 60-letniej tradycji kongresu miejscem jego organizacji były m.in. uniwersytety  w Wiedniu, Genewie, Berlinie, Pradze, Moskwie, Atenach, San Sebastian, Tuluzie, Stambule, Bochum. W Polsce kongres odbywał się dwukrotnie: we Wrocławiu i w Poznaniu. W czerwcu 2020 r. zostanie zorganizowany po raz pierwszy na UW.

 

Nadchodzące spotkanie koncentrować się będzie wokół tematu „Hegel i wolność”. Jego wybór wynikał z chęci zaznaczenia przez IF UW kilku istotnych kwestii. Przede wszystkim, rok 2020 związany jest z obchodami 200. rocznicy publikacji „Zasad filozofii prawa” Hegla – jednej z najważniejszych XIX-wiecznych prac z zakresu teorii prawa, państwa i społeczeństwa, dzieła akcentującego rolę indywidualnej wolności. – Poza tym pragnęliśmy podkreślić znaczenie pojęcia wolności w polskiej recepcji filozofii Hegla, datującej się od wieku XIX i znaczonej nazwiskami postaci tak wybitnych, jak choćby August Cieszkowski czy Bronisław Trentowski. I wreszcie, naszą intencją było wydobycie z filozofii Hegla tych elementów, które mogą stanowić inspirację dla współczesnych debat wokół pojęcia wolności w jej wymiarze indywidualnym, politycznym i społecznym – dodaje dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz z Instytutu Filozofii UW.